WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP

13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 

GŁOSUJEMY W GODZ. 7.00 – 21.00

 

 

Ikona telefonu  Kontakt do Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru - tel. 12 616 14 62

 

 

Dnia 6 sierpnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, wyznaczając ich datę na 13 października 2019 r. Postanowienie o zarządzeniu wyborów ogłoszono dnia 9 sierpnia 2019 r. w Dz. U. poz. 1506.

 


 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 


 

Informacje dla kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 

Dopisz się do spisu wyborców przez Internet


 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczej

 

 


 

Postanowienie Nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 

Podział Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania (załącznik do postanowienia Nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 29 sierpnia 2019 r.)

 

Odrębne obwody głosowania w Krakowie (postanowienie Nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 4 września 2019 r.)

 

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA