WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP

13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 

GŁOSUJEMY W GODZ. 7.00 – 21.00

 

 

 

 

 

Dnia 6 sierpnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, wyznaczając ich datę na 13 października 2019 r. Postanowienie o zarządzeniu wyborów ogłoszono dnia 9 sierpnia 2019 r. w Dz. U. poz. 1506.

 


 

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA