Paweł Stańczyk

Sekretarz Miasta Krakowa

Paweł Stańczyk

 
 
 
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
pokój 113
telefon: 12-616-1405
fax: 12-616-17-01
e-mail: Sekretarz.Miasta@um.krakow.pl 
Urodzony 26 lipca 1972 w Tarnowie.

Wykształcenie:

1987-1991 Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
1991-1996 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
1996-1998 aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, egzamin sędziowski

Praca zawodowa:

1995-1996 Urząd Miasta Krakowa, Biuro Rady Miasta
od 1996 Biuro Stowarzyszenia Gmin Małopolski w Krakowie, Biuro Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich
od 1997 doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
od 1998 wicedyrektor departamentu spraw społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
od 1999 Sekretarz Miasta Krakowa

Sekretarz Miasta Krakowa pełni funkcję przewodniczącego rad społecznych:

Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie,
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie,
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.Szczegółowy zakres kompetencji Sekretarza Miasta regulują Zarządzenia Prezydenta: