Zobacz też

Porządek obrad Rady Miasta Krakowa


2014-10-22 ŚR


Sesja nr: 6119 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2123
  2123 -   PDF  
  2123 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr LXVI/614/04 w sprawie opłaty miejscowej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Cecylia Wołoch/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 14/10/09
  Projekt doręczony - 14/10/13


 5. Druk nr 2124
  2124 -   PDF  
  2124 -   DOC  

  Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Cecylia Wołoch/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 14/10/09
  Projekt doręczony - 14/10/13


 6. Druk nr 2125
  2125 -   DOC  
  2125 -   PDF  

  Zwolnienie od podatku od środków transportowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Cecylia Wołoch/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 14/10/09
  Projekt doręczony - 14/10/13


 7. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa nt. niepublicznych przedszkoli:?Bajka? z os. Uroczego, ?Iskierka? z ul. Staffa, ?Kraina Uśmiechu? z ul. Jaremy, ?Pod skrzydłami? z ul. Batalionu Skała AK, ?Pod Gwiazdkami? z ul. Szafera - z przedstawieniem planów Prezydenta co do ich przyszłości ? wraz z dyskusją.

 8. Druk nr 2038
  2038 -   PDF  
  2038 -   DOC  
  2038_Analiza _marii dąbrowskiej - bienczycka docx -   PDF  
  2038_projekt uwzględniający przyjętą poprawkę Radnego W. Pietrusa -   PDF  
  2038_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka''

  Na CXVI sesji RMK/24.09.2014 r./ głosowanie nad całością projektu zostało odroczone

  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/09/22 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS -   PDF   - doręczenie - 14/09/24


 9. Druk nr 1682
  1682_ej Kraków w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe? na lata 2014-2029. -   DOC  
  1682_ej Kraków w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe? na lata 2014-2029. -   PDF  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_ paliwa gazowe? na lata 2014-2029 ? druk nr 1682 -   PDF  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_ paliwa gazowe? na lata 2014-2029 ? druk nr 1682 -   DOC  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_Załacznik Nr 1 do uchwały - Założenia_sierpień_2014.pdf -   PDF  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_Załącznik Nr 1 do uchwały - mapa_ciepło_2014.pdf -   PDF  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_Załącznik Nr 1 do uchwały - mapa_energetyka_2014.pdf -   PDF  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_Załącznik nr 1 do uchwały - mapa_gaz_2014.pdf -   PDF  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_Załącznik Nr 1 do uchwały - Prognoza onś do Założeń.pdf -   PDF  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_Załącznik Nr 1 do uchwały - Prognoza onś_mapa.pdf -   PDF  
  1682_projekt spełniający cel odesłania_Załącznik Nr 2 do uchwały -   PDF  
  1682_zał.2_wersja utajniona -   PDF  
  1682_Załacznik Nr 1 - Prognoza onś do Założeń.pdf -   PDF  
  1682_Załącznik Nr 1 - Prognoza onś - mapa.pdf -   PDF  
  1682_Załącznik Nr 1 - Zalożenia - mapa - cieplo.pdf -   PDF  
  1682_Załącznik Nr 1 - Zalożenia - mapa - energetyka.pdf -   PDF  
  1682_Załącznik Nr 1 - Zalożenia - mapa - gaz.pdf -   PDF  
  1682_Załącznik Nr 1 - Założenia.pdf -   PDF  

  Przyjęcie ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' na lata 2014 - 2029

  Na XCIX sesji RMK /12.03.2014 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy

  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Wacław Skubida/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 14/01/31
  Projekt doręczony - 14/02/03
  I czytanie - 14/02/19
  II czytanie - 14/03/12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/03/05
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/03/07

  Opinie

  Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Opinia: Pozytywna 14/02/20 -   PDF  
  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 14/02/17 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 14/03/06
  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 14/03/07
  Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ -   PDF   - doręczenie - 14/02/19


 10. Druk nr 2060
  2060 -   PDF  
  2060 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz Domu Zakonnego Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) w Krakowie, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Redemptorystów wraz z jednoczesnym udzieleniem 90 % bonifikaty od ustalonych pierwszej opłaty oraz opłat rocznych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/09/18
  Projekt doręczony - 14/09/22
  I czytanie - 14/10/08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/07 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/07 -   PDF  


 11. Druk nr 2064
  2064 -   DOC  
  2064 -   PDF  
  2064_uzasadnienie -   DOC  
  2064_uzasadnienie -   PDF  

  O zmianie uchwały nr CIX/1658/14 w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróżenicach na współfinansowanie robót wykończeniowych części wspólnej ''Domu Strażaka'' we Wróżenicach
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Janina Pokrywa/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 14/09/22
  Projekt doręczony - 14/09/23
  I czytanie - 14/10/08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/07 -   PDF  


 12. Druk nr 2070
  2070_z wyłączoną jawnością -   PDF  
  2070_z wyłączoną jawnością -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 6 przy ul. Celna w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/09/23
  Projekt doręczony - 14/09/25
  I czytanie - 14/10/08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/10/14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/07 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/10/07 -   PDF  


 13. Druk nr 1854
  1854 -   PDF  

  Określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  Na CXVI sesji RMK /24.09.2014 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnej M. Jantos celem rozszerzenia kwestii konsultacji społecznych

  /projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje MaŁgorzata Jantos/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 14/05/21
  Projekt doręczony - 14/05/22
  I czytanie - 14/06/11
  II czytanie - 14/09/24
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/09/15
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/09/16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/06/10 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 14/06/11 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 14/09/16


 14. Druk nr 2082
  2082 -   PDF  
  2082 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XCII/1233/10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Marcinko/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Mastalerz
  Data wpływu - 14/09/26
  Projekt doręczony - 14/09/26

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 14/10/06 -   PDF  


 15. Druk nr 2093
  2093 -   PDF  
  2093 -   DOC  

  Zmiana siedziby jednej z filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w sprawie dokonania zmiany w statucie Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 14/10/03
  Projekt doręczony - 14/10/06

  Opinie

  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 14/10/22 -   PDF  


 16. Druk nr 2099
  2099 -   DOC  
  2099 -   PDF  
  2099_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kliny Południe II''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 17. Druk nr 2100
  2100 -   DOC  
  2100 -   PDF  
  2100_ analiza -   PDF  
  2100_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Balice I''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 18. Druk nr 2101
  2101 -   DOC  
  2101 -   PDF  
  2101_ analiza -   PDF  
  2101_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Balice II''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 19. Druk nr 2102
  2102 -   DOC  
  2102 -   PDF  
  2102_ analiza -   PDF  
  2102_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: M. BASSARA -   PDF   - doręczenie - 14/10/22


 20. Druk nr 2103
  2103 -   DOC  
  2103 -   PDF  
  2103_ analiza -   PDF  
  2103_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ugorek - Fiołkowa''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 21. Druk nr 2104
  2104 -   DOC  
  2104 -   PDF  
  2104_ analiza -   PDF  
  2104_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Łobzów - rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 22. Druk nr 2105
  2105 -   DOC  
  2105 -   PDF  
  2105_ analiza -   PDF  
  2105_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 23. Druk nr 2106
  2106 -   DOC  
  2106 -   PDF  
  2106_ analiza -   PDF  
  2106_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Koszykarskiej''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 24. Druk nr 2107
  2107 -   DOC  
  2107 -   PDF  
  2107_ analiza -   PDF  
  2107_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Przewóz''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 25. Druk nr 2108
  2108 -   PDF  
  2108 -   DOC  
  2108_ analiza -   PDF  
  2108_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 26. Druk nr 2109
  2109 -   DOC  
  2109 -   PDF  
  2109_ analiza -   PDF  
  2109_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zakole Wisły''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 27. Druk nr 2110
  2110 -   DOC  
  2110 -   PDF  
  2110_ analiza -   PDF  
  2110_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon Ronda Ofiar Katynia II''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 28. Druk nr 2111
  2111 -   DOC  
  2111 -   PDF  
  2111_zał. -   PDF  

  Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/10/07
  Projekt doręczony - 14/10/09

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 29. Druk nr 2083
  2083 -   PDF  

  Skarga na nieprawidłowości w działaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Bassara/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 14/09/25
  Projekt doręczony - 14/09/26


 30. Druk nr 2090
  2090 -   PDF  

  Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad obchodami 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/10/01
  Projekt doręczony - 14/10/01


 31. Druk nr 2126
  2126 -   PDF  
  2126 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 14/10/13
  Projekt doręczony - 14/10/14


 32. Druk nr 2138
  2138 -   PDF  
  2138 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr LXIII/910/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury: Podgórskiej Bibliotece Publicznej, Krowoderskiej Bibliotece Publicznej, Nowohuckiej Bibliotece Publicznej i Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 14/10/22 -   PDF  


 33. Druk nr 2139
  2139 -   PDF  
  2139 -   DOC  

  Lokalizacja kasyna gry w budynku przy Placu Szczepańskim 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 34. Druk nr 2127
  2127 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 35. Druk nr 2128
  2128 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 852, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 36. Druk nr 2146
  2146 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Dzielnicy VI Bronowice
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bogdan Smok/
  Data wpływu - 14/10/21
  Projekt doręczony - 14/10/21


 37. Druk nr 2129
  2129 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 38. Druk nr 2130
  2130 -   PDF  

  Zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian w planie dochodów w dziale 750)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 39. Druk nr 2131
  2131 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 801, 852, 854, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 40. Druk nr 2132
  2132 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600 i 700)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 41. Druk nr 2133
  2133_ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm -   PDF  
  2133_Zał. nr 1_WPF 2014-2052_zmiana nr 10 -   PDF  
  2133_Zał. nr 2_WPW 2014-2052_zmiana nr 10 -   PDF  
  2133_Zał. nr 3 Objaśnienia _cz. B-1 Inwestycje strategiczne -   PDF  
  2133_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-2 Inwestycje programowe -   PDF  
  2133_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-3 Inwestycje dzielnic -   PDF  
  2133_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-4 inwestycje dodatkowe -   PDF  
  2133_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. C Zakresy rzeczowe -   PDF  
  2133_Zał. nr 3_Objaśnienia_cz. A _zmiana nr 10 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 42. Druk nr 2084
  2084 -   PDF  
  2084 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr L/654/08 w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków oraz uchwałę Nr XV/99/03 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/09/29
  Projekt doręczony - 14/09/30


 43. Druk nr 2091

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 57 położonego w budynku nr 14 przy ul. Na Kozłówce w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/09/30
  Projekt doręczony - 14/10/03

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 44. Druk nr 2134
  2134 -   PDF  
  2134 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Bocheńskiej Nr 6 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 45. Druk nr 2135
  2135 -   DOC  
  2135 -   PDF  
  2135_zał. -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kąpielowej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 46. Druk nr 2136
  2136 -   PDF  
  2136 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  


 47. Druk nr 2092
  2092 -   DOC  
  2092 -   PDF  
  2092_Raport ewaluacyjny MPRK -   PDF  
  2092_Raport ewaluacyjny_aneks WR UMK -   PDF  
  2092_Zaktualizowany MPRK -   PDF  
  2092_Załącznik 1_Analizy w skali miasta -   PDF  
  2092_Załącznik 2_Wyniki konsultacji społecznych -   PDF  
  2092_Załącznik 3_Lista projektów -   PDF  
  2092_Załącznik 4_Instrukcja dla beneficjentów -   PDF  
  2092_Załącznik 5_Instrukcja monitorowania -   PDF  

  Przyjęcie Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje RafaŁ Kulczycki/
  Pozytywna opinia prawna Łukasz Herman
  Data wpływu - 14/10/03
  Projekt doręczony - 14/10/06

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/10/21 -   PDF  
  Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 14/10/22 -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/10/20 -   PDF  


 48. Druk nr 2137
  2137 -   PDF  
  2137 -   DOC  

  Ustalenie wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Marcinko/
  Pozytywna opinia prawna Zbigniew Bury
  Data wpływu - 14/10/14
  Projekt doręczony - 14/10/16


 49. Druk nr 2147-R
  2147-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie udostępniania samorządowi przez Policję danych koniecznych do tworzenia Powiatowych Map Zagrożeń
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Woźniakiewicz/
  Data wpływu - 14/10/22
  Projekt doręczony - 14/10/22


 50. Oświadczenia, komunikaty.

 51. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.