Zobacz też

Porządek obrad Rady Miasta Krakowa


2014-08-27 ŚR


Sesja nr: 6113 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 1901
  1901 -   DOC  
  1901 -   PDF  
  1901_zał -   DOC  
  1901_zał -   PDF  

  Przyjęcie ''Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 14/06/10
  Projekt doręczony - 14/06/11
  I czytanie - 14/06/25
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/08/19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/08/21


 5. Druk nr 1931
  1931 -   DOC  
  1931 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na wyznaczenie ostatecznego dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowywania nieruchomości położonej w Krakowie przy Alei Pokoju, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w użytkowaniu wieczystym KSU Grzegórzecki Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/06/17
  Projekt doręczony - 14/06/18
  I czytanie - 14/07/09
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/07/15
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/07/17

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 14/08/18 -   DOC   -   PDF  
  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/07/09 -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 14/07/07 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: B. KOŚMIDER -   PDF   - doręczenie - 14/07/16


 6. Druk nr 1933
  1933 -   PDF  
  1933 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na udzielenie od 2014 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Krakowska 55 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Chmielowskiego 6, oznaczonej jako działka nr 54/7 położonej w obrębie 216 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00348845/1 stanowiącej własność Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 14/06/20
  Projekt doręczony - 14/06/20
  I czytanie - 14/07/09
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/07/15
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/07/17

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/07/08 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/07/08 -   PDF  


 7. Druk nr 1934
  1934_z wyłączoną jawnością -   DOC  
  1934_z wyłączoną jawnością -   PDF  

  Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4074/127258 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 14 położonym na os. Kazimierzowskim 6 w Krakowie stanowiącym własność wnioskodawców Państwa* (wyłączenie jawności)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 14/06/20
  Projekt doręczony - 14/06/20
  I czytanie - 14/07/09
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/07/15
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/07/17

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/07/08 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/07/08 -   PDF  


 8. Druk nr 1953
  1953 -   DOC  
  1953 -   PDF  
  1953_załącznik nr 1 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 1 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 10 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 10 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 2 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 2 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 3 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 3 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 4 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 4 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 5 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 5 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 6 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 6 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 7 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 7 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 8 do projektu uchwały -   DOC  
  1953_załącznik nr 8 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 9 do projektu uchwały -   PDF  
  1953_załącznik nr 9 do projektu uchwały -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Katarzyna Bury/
  Pozytywna opinia prawna Kamila Krawczyk-Dobrzańska
  Data wpływu - 14/07/01
  Projekt doręczony - 14/07/02
  I czytanie - 14/07/09
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/08/19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/08/21

  Opinie

  Komisja Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 14/08/18 -   PDF  


 9. Druk nr 1851
  1851_ z wyłączeniem jawności -   PDF  

  Skarga na nieprawidłowości w działaniu Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie oraz Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - II czytanie - referuje Magdalena Bassara/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 14/05/20
  Projekt doręczony - 14/05/22
  I czytanie - 14/06/11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/07/01
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/07/03


 10. Druk nr 1963
  1963 -   PDF  
  1963 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XCVII/1466/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie połączenia niektórych filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i zmiany siedziby jednej z filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w sprawie dokonania zmian w statutach Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 14/07/03
  Projekt doręczony - 14/07/07


 11. Druk nr 1988
  1988 -   PDF  
  1988 -   DOC  

  Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 14/08/08
  Projekt doręczony - 14/08/11


 12. Druk nr 1973
  1973 -   PDF  
  1973 -   DOC  

  Wyrażenie zgody Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich z siedzibą w Krakowie, ul. Zacisze 12/4b, 31-156 Kraków, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na odznakach i identyfikatorach dla przewodników miejskich po Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Stańczyk/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 14/07/10
  Projekt doręczony - 14/07/11


 13. Druk nr 1974
  1974 -   DOC  
  1974 -   PDF  

  Wyrażenie zgody Klubowi Sportowemu ''BOREK'' z siedzibą w Krakowie, ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na proporczykach, stronie internetowej i koszulkach meczowych identyfikujących Zespół Piłkarski Borek Kraków OLDBOYS TEAM
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Stańczyk/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 14/07/10
  Projekt doręczony - 14/07/11


 14. Druk nr 1997
  1997 -   PDF  
  1997 -   DOC  

  Wyrażenie zgody Stowarzyszeniu Tradycji Ludowego Wojska Polskiego Oddział ? Kraków z siedzibą w Krakowie, ul. Osiedle Kolorowe 27, 31-939 Kraków, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze Stowarzyszenia
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Stańczyk/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 14/08/12
  Projekt doręczony - 14/08/13


 15. Druk nr 1981
  1981 -   PDF  
  1981 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 14/07/21
  Projekt doręczony - 14/07/23


 16. Druk nr 1995
  1995 -   PDF  
  1995 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych (z późń. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 14/08/11
  Projekt doręczony - 14/08/12


 17. Druk nr 1991
  1991 -   PDF  
  1991 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr LII/691/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Józefa Grodecka/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 14/08/11
  Projekt doręczony - 14/08/12


 18. Druk nr 2008
  2008 -   DOC  
  2008 -   PDF  
  2008_zał.1 -   DOC  
  2008_zał.1 -   PDF  
  2008_zał.2 -   DOC  
  2008_zał.2 -   PDF  
  2008_zał.3 -   DOC  
  2008_zał.3 -   PDF  

  Przyjęcie lokalnego programu osłonowego pod nazwą ''Pierwszy dzwonek'' dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jacek Kowalczyk/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 14/08/19
  Projekt doręczony - 14/08/20


 19. Druk nr 2009
  2009 -   PDF  
  2009 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XXI/254/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jacek Kowalczyk/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 14/08/19
  Projekt doręczony - 14/08/20


 20. Druk nr 1992
  1992 -   PDF  
  1992 -   DOC  

  Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry-Północ"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/08/11
  Projekt doręczony - 14/08/12


 21. Druk nr 1993
  1993 -   PDF  
  1993 -   DOC  

  Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Park Aleksandry-Południe"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/08/11
  Projekt doręczony - 14/08/12


 22. Druk nr 1994
  1994 -   PDF  
  1994 -   DOC  

  Odstąpienie od sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/08/11
  Projekt doręczony - 14/08/12


 23. Druk nr 2001
  2001 -   DOC  
  2001 -   PDF  

  Nadanie statutu jednostce budżetowej - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Adam Chrapisiński/
  Pozytywna opinia prawna B. Kiczek-Grygiel
  Data wpływu - 14/08/12
  Projekt doręczony - 14/08/13


 24. Druk nr 2002
  2002 -   PDF  
  2002 -   DOC  

  Powołanie Komisji Odwoławczej w wyborach do Rad Dzielnic w 2014 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Beata Kowalówka/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka
  Data wpływu - 14/08/12
  Projekt doręczony - 14/08/13


 25. Druk nr 2007
  2007 -   PDF  
  2007 -   DOC  

  Przyjęcie środków z Funduszy Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ? plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Wacław Skubida/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 14/08/19
  Projekt doręczony - 14/08/20


 26. Druk nr 2010
  2010 -   PDF  
  2010 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr LX/852/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jan Żądło/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 14/08/19
  Projekt doręczony - 14/08/20

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 14/08/20 -   DOC   -   PDF  


 27. Druk nr 1945
  1945_z wyłączoną jawnością -   PDF  

  Skarga na nieprawidłowości w zakresie działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Bassara/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/06/26
  Projekt doręczony - 14/06/30


 28. Druk nr 1975
  1975 -   PDF  

  Skarga na nieprawidłowości w zakresie działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Bassara/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/07/15
  Projekt doręczony - 14/07/16


 29. Druk nr 1976
  1976 -   PDF  

  Skarga na nieprawidłowości w zakresie działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Bassara/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/07/15
  Projekt doręczony - 14/07/16


 30. Druk nr 1977
  1977_z wyłączoną jawnością -   PDF  

  Skarga na nieprawidłowości w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Bassara/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/07/15
  Projekt doręczony - 14/07/16


 31. Druk nr 1971
  1971 -   PDF  

  Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Zakrzówek"
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
  Pozytywna z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 14/07/09
  Projekt doręczony - 14/07/11


 32. Druk nr 2003
  2003 -   DOC  
  2003 -   PDF  
  2003_zał. -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 852 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/08/18
  Projekt doręczony - 14/08/19


 33. Druk nr 2004
  2004 -   DOC  
  2004 -   PDF  
  2004_zał. -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania priorytetowe dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/08/18
  Projekt doręczony - 14/08/19


 34. Druk nr 2005
  2005 -   DOC  
  2005 -   PDF  
  2005_zał. -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/08/18
  Projekt doręczony - 14/08/19


 35. Druk nr 2006
  2006 -   DOC  
  2006 -   PDF  
  2006_Zał. nr 1 WPF 2014-2052_zmiana nr 8.pdf -   PDF  
  2006_Zał. nr 2 WPW 2014-2052_zmiana nr 8.pdf -   PDF  
  2006_Zał. nr 3 Objaśnienia _cz. B-1 Inwestycje strategiczne.pdf -   PDF  
  2006_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-2 Inwestycje programowe.pdf -   PDF  
  2006_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-3 Inwestycje dzielnic.pdf -   PDF  
  2006_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. B-4 inwestycje dodatkowe.pdf -   PDF  
  2006_Zał. nr 3 Objaśnienia_cz. C Zakresy rzeczowe.pdf -   PDF  
  2006_Zał. nr 3_Objaśnienia_cz. A _zmiana nr 8.pdf -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/08/19
  Projekt doręczony - 14/08/19


 36. Druk nr 1984
  1984 -   PDF  
  1984 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 14/07/30
  Projekt doręczony - 14/07/31


 37. Druk nr 1948
  1948_z wyłączoną jawnością -   PDF  
  1948_z wyłączoną jawnością -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 43 położonego w budynku nr 15 na osiedlu Na Stoku w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/07/01
  Projekt doręczony - 14/07/02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/07/08 -   PDF  


 38. Druk nr 1955
  1955 -   PDF  
  1955 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem U8, położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Długiej Nr 52 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 14/07/01
  Projekt doręczony - 14/07/02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/07/08 -   PDF  


 39. Druk nr 1956
  1956 -   PDF  
  1956 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 10 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 14/07/01
  Projekt doręczony - 14/07/02

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/07/08 -   PDF  


 40. Druk nr 1972
  1972 -   DOC  
  1972 -   PDF  
  1972_uzasadnienie -   DOC  
  1972_uzasadnienie -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 58 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 31 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Ewy Pawlik z zastosowaniem 60% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/07/10
  Projekt doręczony - 14/07/11


 41. Druk nr 1978
  1978 -   PDF  
  1978 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Brackiej Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 14/07/15
  Projekt doręczony - 14/07/16


 42. Druk nr 1979
  1979 -   PDF  
  1979 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 z pomieszczeniami przynależnymi, położonego w budynku wielomieszkaniowym przy Placu Na Groblach Nr 7 / ul. Tarłowskiej Nr 1w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/07/18
  Projekt doręczony - 14/07/21


 43. Druk nr 1980
  1980 -   PDF  
  1980 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie na rzecz najemcy Anny Anioł-Jaworskiej z zastosowaniem 30% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 14/07/21
  Projekt doręczony - 14/07/23


 44. Druk nr 1982
  1982 -   PDF  
  1982 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Sobieskiego Nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/07/23
  Projekt doręczony - 14/07/24


 45. Druk nr 1983
  1983 -   PDF  
  1983 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku na os. Centrum B 9 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Marii Grzesiak z zastosowaniem 85% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 14/07/29
  Projekt doręczony - 14/07/30


 46. Druk nr 1985
  1985 -   DOC  
  1985 -   PDF  
  1985_zał. graf. -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w przy ul. Pierzchówka.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 14/08/04
  Projekt doręczony - 14/08/05


 47. Druk nr 1986
  1986 -   PDF  
  1986 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie /
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/08/08
  Projekt doręczony - 14/08/11


 48. Druk nr 1987
  1987 -   PDF  
  1987 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Studenckiej Nr 23 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/08/08
  Projekt doręczony - 14/08/11


 49. Druk nr 1989
  1989 -   PDF  
  1989 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowogrodzkiej Nr 6 w Warszawie wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/08/11
  Projekt doręczony - 14/08/12


 50. Druk nr 1990
  1990 -   DOC  
  1990 -   PDF  
  1990_zał -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Powstańców
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/08/11
  Projekt doręczony - 14/08/12


 51. Druk nr 1996
  1996 -   DOC  
  1996 -   PDF  
  1996_zał -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Opolskiej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/08/11
  Projekt doręczony - 14/08/12


 52. Druk nr 1998
  1998_ z wyłączeniami -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 15 przy ul. Rydygiera w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/08/12
  Projekt doręczony - 14/08/13


 53. Druk nr 1999
  1999 -   DOC  
  1999 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 92 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 7 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Ireny Bartłomiejczyk z zastosowaniem 70% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/08/12
  Projekt doręczony - 14/08/13


 54. Druk nr 2000
  2000 -   PDF  
  2000 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku na os. Piastów 17 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 65% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/08/12
  Projekt doręczony - 14/08/13


 55. Oświadczenia, komunikaty.

 56. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.