Zobacz też
Dokument archiwalny

Porządek obrad Rady Miasta Krakowa


2014-11-12 ŚR


Sesja nr: 6122  1. Otwarcie sesji.

  2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa.

  3. Wystąpienie Przewodniczących Klubów Radnych.

  4. Wystąpienie Przewodniczących Komisji Rady Miasta Krakowa.

  5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

  6. Zakończenie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.