Zobacz też

Porządek obrad Rady Miasta Krakowa


2014-09-24 ŚR


Sesja nr: 6116 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2011
  2011 -   PDF  
  2011 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 80% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/08/21
  Projekt doręczony - 14/08/22
  I czytanie - 14/09/10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/09/16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/09/18

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  


 5. Druk nr 2012
  2012 -   PDF  
  2012 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 55 usytuowanego w budynku na os. Centrum B 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/08/21
  Projekt doręczony - 14/08/25
  I czytanie - 14/09/10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/09/16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/09/18

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  


 6. Druk nr 2013
  2013 -   PDF  
  2013 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Słoneckiego 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 14/08/21
  Projekt doręczony - 14/08/25
  I czytanie - 14/09/10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/09/16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/09/18

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  


 7. Druk nr 2014
  2014 -   PDF  
  2014 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 57 usytuowanego w budynku na os. Albertyńskim 28 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 75 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 14/08/22
  Projekt doręczony - 14/08/25
  I czytanie - 14/09/10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/09/16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/09/18

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  


 8. Druk nr 2015
  2015 -   PDF  
  2015 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę na poczet ceny nabycia lokalu przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego oznaczonego symbolem U002 usytuowanego w budynku nr 29 położonym na os. Kazimierzowskim w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 14/08/25
  Projekt doręczony - 14/08/26
  I czytanie - 14/09/10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/09/16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/09/18

  Opinie

  Komisja Mienia i Przedsiębiorczości Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  


 9. Druk nr 2023
  2023 -   PDF  
  2023 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Cecylia Wołoch/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 14/08/26
  Projekt doręczony - 14/08/28
  I czytanie - 14/09/10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/09/16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/09/18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/09/09 -   PDF  


 10. Druk nr 1854
  1854 -   PDF  

  Określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  /projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje MaŁgorzata Jantos/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 14/05/21
  Projekt doręczony - 14/05/22
  I czytanie - 14/06/11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 14/09/15
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 14/09/16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 14/06/10 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 14/06/11 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 14/09/16


 11. Druk nr 2037
  2037 -   DOC  
  2037 -   PDF  
  2037_analiza do 2501doc -   PDF  
  2037_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tonie - Wschód''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 12. Druk nr 2038
  2038 -   DOC  
  2038 -   PDF  
  2038_Analiza _marii dąbrowskiej - bienczycka docx -   PDF  
  2038_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 13. Druk nr 2039
  2039 -   DOC  
  2039 -   PDF  
  2039_Analiza Bienczyce - Szpital docx -   PDF  
  2039_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bieńczyce - Szpital''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 14. Druk nr 2040
  2040 -   DOC  
  2040 -   PDF  
  2040_Analiza PRĄDNIK CZERWONY WSCHÓD doc -   PDF  
  2040_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prądnik Czerwony - Wschód''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 15. Druk nr 2041
  2041 -   DOC  
  2041 -   PDF  
  2041_analiza_do_przystapienia_rejon_ul_rajskiej_3 09 2014 docx -   PDF  
  2041_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Rajskiej''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 16. Druk nr 2042
  2042 -   DOC  
  2042 -   PDF  
  2042_Analiza REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO doc -   PDF  
  2042_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 17. Druk nr 2043
  2043 -   DOC  
  2043 -   PDF  
  2043_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prądnik Czerwony - Naczelna''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 18. Druk nr 2044
  2044 -   DOC  
  2044 -   PDF  
  2044_Analiza_CZYZYNY-AWF_2014-09-04 doc -   PDF  
  2044_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 19. Druk nr 2045
  2045 -   DOC  
  2045 -   PDF  
  2045_Analiza_TONIE-JURAJSKA_2014-09-04 doc -   PDF  
  2045_zał. -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tonie - Jurajska''
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 20. Druk nr 2047
  2047 -   PDF  
  2047 -   DOC  

  Udzielenie dotacji celowej dla Domu Kultury ''Podgórze'' w Krakowie na realizację zadania uznanego przez dzielnice za priorytetowe
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 21. Druk nr 2051
  2051 -   DOC  
  2051 -   PDF  
  2051_zał. -   DOC  
  2051_zał. -   PDF  

  Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Mikołajczyk/
  Pozytywna opinia prawna Barbara Solak-Zakrzewska
  Data wpływu - 14/09/11
  Projekt doręczony - 14/09/15


 22. Druk nr 2024
  2024 -   PDF  

  Stworzenie Platformy Praktyk Studenckich miasta Krakowa przy współpracy wyższych uczelni i biznesu
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Ścigalski/
  z uwagą opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 14/08/27
  Projekt doręczony - 14/08/29


 23. Druk nr 2031
  2031 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Komisja Rozwoju i Innowacji - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Węgrzyn/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 14/09/02
  Projekt doręczony - 14/09/05


 24. Druk nr 2053
  2053 -   PDF  
  2053 -   DOC  

  Udzielenie dotacji celowych miejskim instytucjom kultury - Krakowskiemu Teatrowi VARIETE oraz Teatrowi ''Łaźnia Nowa'' w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Dziedzic/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 14/09/16
  Projekt doręczony - 14/09/16


 25. Druk nr 2059
  2059 -   DOC  
  2059 -   PDF  
  2059_z -   PDF  

  Zmiany w podziale Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Beata Kachlik
  Data wpływu - 14/09/16
  Projekt doręczony - 14/09/16


 26. Druk nr 2046
  2046 -   DOC  
  2046 -   PDF  
  2046_zał. -   PDF  

  Opłata za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krakowie, ul. Grochowa 21
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 27. Druk nr 2048
  2048 -   PDF  
  2048 -   DOC  

  Wniesienie przez Gminę Miejską Kraków do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o., wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/09/09
  Projekt doręczony - 14/09/11


 28. Druk nr 2054
  2054 -   DOC  
  2054 -   PDF  
  2054_zał. -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Śliwiaka
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 14/09/16
  Projekt doręczony - 14/09/16


 29. Druk nr 2055
  2055 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 853 i 921 - zadania priorytetowe dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/09/16
  Projekt doręczony - 14/09/16


 30. Druk nr 2056
  2056 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 756 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 757, 801 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/09/16
  Projekt doręczony - 14/09/16


 31. Druk nr 2057
  2057 -   DOC  
  2057 -   PDF  
  2057_zał_1 -   PDF  
  2057_zał_2 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700 i 758)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/09/16
  Projekt doręczony - 14/09/17


 32. Druk nr 2058
  2058 -   PDF  
  2058 -   DOC  
  2058z1 -   PDF  
  2058z2 -   PDF  
  2058z3_cz. A -   PDF  
  2058z3_cz. B1 -   PDF  
  2058z3_cz. B-2 -   PDF  
  2058z3_cz. B-3 -   PDF  
  2058z3_cz. B-4 -   PDF  
  Zał. nr 3_cz. C -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 14/09/16
  Projekt doręczony - 14/09/17


 33. Oświadczenia, komunikaty.

 34. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.