Dokument archiwalny

Podatek od posiadania psów


W mieście Krakowie ustala się podatek od posiadania psów w wysokości 22,00 zł rocznie od każdego psa.
Emeryci i renciści posiadający psa płacą podatek w wysokości 10,00 zł rocznie od każdego psa.

UCHWAŁA NR LXVI/553/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów

Ordynacja podatkowa

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych


 Podatek wnosi się w kasach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 31-019 Kraków, ul. Floriańska 53, tel: (012) 421-77-72, 421-26-85, fax: 429-43-61 pn, śr, cz, pt w godz. 9.00-15.00 wt – w godz. 11.00-17.00

Zwolnienia
Nie pobiera się podatku:
1) od osób czasowo przebywających na obszarze miasta, jeżeli zapłaciły podatek od posiadania psów za dany rok podatkowy w miejscu stałego zamieszkania,
2) od właścicieli szczeniąt do 3 miesięcy,
3) od właścicieli, którzy wzięli psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, za pierwsze 12 miesięcy licząc od dnia zabrania psa.