Dokument archiwalny

Podatek rolny        (przejdź do 2014)

 

Stawka podatku w 2013 r. wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 189,65 zł,

2) od 1 ha pozostałych gruntów - 379,30 zł.

 

 

 

Formularze aktywne na rok 2013  wraz z Instrukcją wypełniania deklaracji podatkowych

dla osób fizycznych:

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

* IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

dla osób prawnych:

  wyliczające wysokość podatku (3 formularze w jednym pliku xls):

* DR Deklaracja na podatek rolny

* DR-A Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych będących w posiadaniu podatnika

* DR-B Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zwolnionych z opodatkowania

  do samodzielnego wypełniania (3 formularze w jednym pliku xls):

* DR Deklaracja na podatek rolny

* DR-A Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych będących w posiadaniu podatnika

* DR-B Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zwolnionych z opodatkowania

 

Instrukcja wypełniania deklaracji podatkowych

 

Formularze na rok 2013 do wydruku

dla osób fizycznych:

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

* IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

dla osób prawnych:

* DR Deklaracja na podatek rolny

* DR-A Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych będących w posiadaniu podatnika

* DR-B Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zwolnionych z opodatkowania

 

Zwolnienia

Podatnik podatku rolnego, na wniosek złożony przed rozpoczęciem roku podatkowego może uzyskać zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

 

 

Podatek rolny w roku 2012

Podatek rolny w roku 2011

Podatek rolny w roku 2010

Podatek rolny w roku 2009

Podatek rolny w roku 2008

Podatek rolny w roku 2007