Zobacz też
Dokument archiwalny

Porządek obrad Rady Miasta Krakowa

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.