BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

ZIM.ZP.262.2.6.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)”

 

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet pod adresem:

 

https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl

 

Dokumentacja postępowania dotycząca ww. postępowania dostępna jest pod powyższym adresem, w zakładce "Aktualne".

 

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania w zakładce "Archiwalne”.

 

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy zakupowej Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 9:00 do 17:00 pod nr tel. +48 22 576 87 90 lub oneplace.admin@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.