BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Polityki, programy, raporty

 

Strategia rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Strategia rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa w latach 2011-2015

 

Strategia rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa w latach 2007-2010

 


Raporty Straży Miejskiej Miasta Krakowa:

 

Raport za 2017 r.

 

 

Raporty z lat ubiegłych:

    2016 2015 2014  2003 - 2013 

 


 Monitoring wizyjny:

Wykaz lokalizacji kamer monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

Sprawozdanie z realizacji zadania „Monitoring wizyjny miasta” za 2017 r.

 

Sprawozdania z lat ubiegłych:

  2016 2015 2014  2007 - 2013

 


 Dodatkowe informacje:

Informacja w sprawie efektywności energetycznej

- załącznik (świadectwa energetyczne)

 

Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi jawną prezentację popularyzującą rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Po raz pierwszy w jednym dokumencie został przedstawiony i oceniony cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie http://www.spbn.gov.pl.