BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:Termomodernizacja i adaptacja zbytkowego budynku dawnej Zbrojowni, przy ul. Rakowickiej w Krakowie na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

(zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków)

 

ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wzór umowy

formularz ofertowy

jedz.pdf

jedz.xml

decyzja o wpisie do Rejestru Zabytków 15.01.2009

decyzja o wpisie do Rejestru Zabytków 25.01.1998

ekspertyza konstrukcyjna

koncepcja opis

rzuty

wizualizacja

uzgodnienia konserwatorskie

wniosek ULICP

uzupełnienie do ULICP

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

informacja z otwarcia ofert

załącznik nr 1 grupa 

wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK  2018 - KOREKTA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

Zamówienia publiczne do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług prawniczych w zakresie bieżącej obsługi prawnej, doradztwa prawnego i obsługi procesowej Projektu pn: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

 

- zproszenie do składania ofert

- załącznik nr 1 do zaproszenia

- załącznik nr 2

- skorygowany wzór umowy- zał. Nr 2 do Zaproszenia

- pytania i odpowiedzi_08.01.2018

- informacja o wyniku postępowania


Zamówienia publiczne prowadzone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych


Przetarg nieograniczony na wykonanie prac porządkowych oraz bieżącej konserwacji pomieszczeń budynku Dworca PKP w Krakowie w celu zabezpieczenia stanu technicznego budynku i jego substancji oraz na potrzeby rozpoczęcia tymczasowej działalności Muzeum Fotografii w Krakowie


- ogłoszenie

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wzór umowy

- załączniki do SIWZ

- program prac konserwatorskich

- przedmiary

- stwior

- rysunek

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- informacja o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego  oraz badawczego


- ogłoszenie

- zmiana ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załacznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

- załącznik Nr 2 formularz oferty

- załacznik Nr 3 wzór oświadczenia

- załacznik Nr 4 wzór umowy

- załacznik Nr 5 wzór wykazu usług

- załacznik Nr 6 wzór wykazu osób

- załacznik Nr 7 wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- pytania i odpowiedzi

- pytania i odpowiedzi z dnia 26.02.2018 r.

- zmiana terminu otwarcia 27.02.2018

- zmiana ogłoszenia 27.02.2018
- odpowiedzi 28.02.2018

- zmiana ogłoszenia 28.02.2018

- informacja z otwarcia ofert 06.03.2018

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPrzetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi przeprowadzki Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 

- ogłoszenie

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

- wzór umowy

- formularz oferty

- wzór oświadczenia

- wykaz usług

- wykaz osób

- grupa kapitałowa

- odpowiedzi na pytania 27.02.2018

- zmiana ogłoszenia 27.02.2018

- informacja z otwarcia ofert 5.03.2018
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamówienie prowadzone w trybie wolnej ręki w przedmiocie wykonanie prac porządkowych oraz bieżącej konserwacji pomieszczeń budynku Dworca PKP w Krakowie w celu zabezpieczenia stanu technicznego budynku i jego substancji oraz na potrzeby rozpoczęcia tymczasowej działalności Muzeum Fotografii w Krakowie

 

- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

- Specyfikacja

- załącznik nr 1

- załącznik nr 1/5 do OPZ

- załącznik nr 2/5 do OPZ

- załącznik nr 3/5 do OPZ

- załącznik nr 4/5 do OPZ

- załącznik nr 5/5 do OPZ

- załącznik nr 2 do OPZ:

- część 1a

- część 1b

- część 1c

- część 1d

- część 1 e

- część 1 f

- część 1g

- część 2

- część 3

- część 4a

- część 4b

- część 5a

- część 5b

- część 6a

- część 6b

- część 7a1

- część 7a2

- część 7b

- część 7c

- część 7d

- część 8

- część 9a

- część 9b

- część 10

- załącznik nr 3 do OPZ

- załącznik nr 4 do OPZ

- załącznik nr 5 do OPZ

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4 - wzór umowy

- załącznik nr 5

- załącznik nr 6

- załącznik nr 7

- załącznik nr 8 - wytyczne

- ogłoszenie

- modyfikacja specyfikacji oraz dane do ftp

- załącznik nr 9c do OPZ cz. I

- załacznik nr 9c do OPZ cz. II 

- załacznik nr 9c do OPZ cz. III

- załacznik nr 9c do OPZ cz. IV 

- załącznik nr 9c do OPZ cz. V 

- załacznik nr 9c do OPZ część opisowa I

- załącznik nr 9c do OPZ część opisowa II 

- zalącznik nr 9c do OPZ część opisowa III

- załącznik nr 9c do OPZ część opisowa IV 

- załacznik nr 11 do OPZ 

- Modyfikacja specyfikacji 14.03.2018

- Załącznik 1 do OPZ część 6

- Odpowiedzi na pytania 16.03.2018

- Modyfikacja Załącznika 8

-Zmiana ogłoszenia 16.03.2018

- Odpowiedzi na pytania 20.03.2018

-Zmiana ogłoszenia 20.03.2018

- Odpowiedzi na pytania 23.03.2018

- Załącznik do odpowiedzi 23.03.2018

- Odpowiedzi 29.03.2018

- Załącznik do odpowiedzi 29.03.2018

- Zmiana ogłoszenia 3.04.2018

- Zmiana przedmiaru 3.04.2018

- Odpowiedzi 3.04.2018 PDF

- Odpowiedzi na pytania 6.04.2018

- Załącznik do odpowiedzi 6.04.2018

- Zmiana ogłoszenia 6.04.2018

- informacja z otwarcia ofert

- unieważnienie postępowania

 

 

Negocjacje z ogłoszeniem w postępowaniu pod nazwą: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

 

- ogłoszenie BZP

- ogłoszenie

- załącznik nr 1 opis potrzeb i wymagań

- załącznik nr 2 wniosek

- załącznik nr 3 oświadczenie

- załącznik nr 4 istotne postanowienia umowy 
- informacja 21.05.2018

- SIWZ

- załączniki do SIWZ

- modyfikacja do SIWZ

- modyfikacja do SIWZ_2

- informacja z otwarcia ofert

- inrormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- ogłoszenie o udzileniu zamówieniaPrzetarg nieograniczony na wykonanie parkingu (miejsc postojowych 10 stanowisk) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, fragmentu ogrodzenia na terenie zabudowy dawnej strzelnicy na Woli Justowskiej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie. Znak sprawy: DA-271/ZP/2/2018.

- ogłoszenie BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik A formularz oferty wraz załącznikami

- załacznik B_1

- załacznik B_2

- załącznik B_3

- załacznik B_4

- załacznik B_5

- załacznik B_6

- załacznik B_7

- załacznik B_8

- załacznik B_9

- załacznik B_10

- załącznik B_11

- załącznik B_12

- załacznik B_13

- załacznik B_14

- załacznik B_15

- załacznik B_16

- załacznik B_17

- załacznik B_18

- załacznik B_20

- załącznik B_21

- załacznik B_22

- załącznik B_23

- załacznik B_24

- załacznik B_25

- załacznik C istotne postanowienia umowy