BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:Termomodernizacja i adaptacja zbytkowego budynku dawnej Zbrojowni, przy ul. Rakowickiej w Krakowie na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

(zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków)

 

ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wzór umowy

formularz ofertowy

jedz.pdf

jedz.xml

decyzja o wpisie do Rejestru Zabytków 15.01.2009

decyzja o wpisie do Rejestru Zabytków 25.01.1998

ekspertyza konstrukcyjna

koncepcja opis

rzuty

wizualizacja

uzgodnienia konserwatorskie

wniosek ULICP

uzupełnienie do ULICP

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

informacja z otwarcia ofert

załącznik nr 1 grupa 

wybór najkorzystniejszej oferty 

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK  2018 - KOREKTA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

Zamówienia publiczne do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług prawniczych w zakresie bieżącej obsługi prawnej, doradztwa prawnego i obsługi procesowej Projektu pn: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

 

- zproszenie do składania ofert

- załącznik nr 1 do zaproszenia

- załącznik nr 2

- skorygowany wzór umowy- zał. Nr 2 do Zaproszenia

- pytania i odpowiedzi_08.01.2018

- informacja o wyniku postępowania


Zamówienia publiczne prowadzone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych


Przetarg nieograniczony na wykonanie prac porządkowych oraz bieżącej konserwacji pomieszczeń budynku Dworca PKP w Krakowie w celu zabezpieczenia stanu technicznego budynku i jego substancji oraz na potrzeby rozpoczęcia tymczasowej działalności Muzeum Fotografii w Krakowie


- ogłoszenie

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wzór umowy

- załączniki do SIWZ

- program prac konserwatorskich

- przedmiary

- stwior

- rysunek

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- informacja o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego  oraz badawczego


- ogłoszenie

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załacznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

- załącznik Nr 2 formularz oferty

- załacznik Nr 3 wzór oświadczenia

- załacznik Nr 4 wzór umowy

- załacznik Nr 5 wzór wykazu usług

- załacznik Nr 6 wzór wykazu osób

- załacznik Nr 7 wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

- ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPrzetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi przeprowadzki Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 

- ogłoszenie

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

- wzór umowy

- formularz oferty

- wzór oświadczenia

- wykaz usług

- wykaz osób

- grupa kapitałowa