BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:Termomodernizacja i adaptacja zbytkowego budynku dawnej Zbrojowni, przy ul. Rakowickiej w Krakowie na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

(zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków)

 

ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wzór umowy

formularz ofertowy

jedz.pdf

jedz.xml

decyzja o wpisie do Rejestru Zabytków 15.01.2009

decyzja o wpisie do Rejestru Zabytków 25.01.1998

ekspertyza konstrukcyjna

koncepcja opis

rzuty

wizualizacja

uzgodnienia konserwatorskie

wniosek ULICP

uzupełnienie do ULICP

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

informacja z otwarcia ofert

załącznik nr 1 grupa 

wybór najkorzystniejszej oferty