UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2048
w sprawie zamiany nieruchomości oraz ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na warunkach określonych w zarządzeniu Nr 1439/2017 z dnia 8.06.2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Skarbem Państwa – Agencją Mienia Wojskowego oraz ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Smoleńskiego
2017-08-21
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii