UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
122
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2341/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 203/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów (tekst jednolity: zarządzenie Nr 572/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2008 r. z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 325/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie krajowych wyjazdów służbowych (z późn. zm.), zarządzenia Nr 556/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych (z późn. zm.) i zarządzenia Nr 603/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji budżetu Miasta Krakowa (z późn.zm.)
2013-01-17
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano
Zarządzenia uchylane
Numer
Tytuł
Data podpisania
Status aktu:
archiwalne
Stan realizacji:
wykonano

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii