UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2334
w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2010 zadań publicznych w nstępujących zakresach: "Dzi9ałania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym", "Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży", "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przdsiębiorczości", "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych".
2009-10-23
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
brak informacji
Zarządzenia zmieniające
Numer
Tytuł
Data podpisania
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
w realizacji

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii