UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2219
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków parcel katastralnych l.kat. 337/41, 337/43, 642/1 i 642/5 oraz udziału wynoszącego 3/6 części w parcelach katastralnych l.kat.641/3 i l.kat. 641/4 wchodzących w skład działek ewidencyjnych nr 1 oraz nr 37 obr. 98 Podgórze objętych zakresem inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna 0.30 m. w ul. Baryckiej w Krakowie".
2004-12-09
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii