UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2202
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2078/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzącej w zakres inwestycji pn. "budowa linii szybkiego tramwaju N-S etap pierwszy na odcinku od 29-Listopada do pętli przy ul. Kamiennej"- działki nr: 80/1, 80/2 obr. 8 Śródmieście, 232/32 obr. 45 Krowodrza.
2004-12-09
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano
Zarządzenia zmieniane
Numer
Tytuł
Data podpisania
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
w realizacji

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii