UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2164
w sprawie złożenia oświadczenia woli o oddaniu we współużytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Fabrycznej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garaży w wykonaniu wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział I Cywilny z dnia 06 lipca 2001r. sygn. Akt IC 974/00 oraz zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział I Cywilny z dnia 7 stycznia 2003 roku.
2004-12-01
Status aktu:
archiwalne
Stan realizacji:
utracona ważność
Zarządzenia uchylające
Numer
Tytuł
Data podpisania
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
w realizacji

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii