UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
1976
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 121/2001 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla nadzoru i koordynacji działań związanych z realizacją Porozumienia zawartego w dniu 18 października 2000r. w Wiedniu pomiędzy miastem Kraków i miastem Wiedeń oraz zarządzenia Nr 626/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Mia
2004-11-17
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano
Zarządzenia uchylane
Numer
Tytuł
Data podpisania
Status aktu:
archiwalne
Stan realizacji:
w realizacji

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii