Wykaz rejestrów wydziału: WK

L.p.
1
Symbol rejestru
1711
Nazwa
Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej - WK-02, ul.Sarego 4, pok. nr 113 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej - WK-04, ul.Sarego 4, pok. nr 112 tel. 12 616 6084, Anna Mastalerz

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). Zarządzenie Nr 51/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału  Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
1712
Nazwa
Kontrole wewnętrzne w podmiocie
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  WK-02, ul.Sarego 4, pok. nr 113 tel. 12 616 1940 Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej  WK-04, ul.Sarego 4, pok. nr 112 tel. 12 616 6084, Anna Mastalerz

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). Zarządzenie Nr 51/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
1710
Nazwa
Kontrole zewnętrzne w podmiotach
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  WK-02, ul.Srego 4, pok. nr113  tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). Zarządzenie Nr 51/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału  Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż


Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
152
Nazwa
Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
Sposób udostępniania

Udostępnianie: BIP MK

2015

2016

2017

2018

2019

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Skarg i Wniosków – WK-01, ul. Sarego 4, pok. nr 3, tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Zarządzenie Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa.

 

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera między innymi dane osobowe podmiotów wnoszących petycje. Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej może nastąpić z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) oraz ze względu na ochronę dóbr osobistych - art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
0632
Nazwa
Planowanie w komórkach organizacyjnych
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  WK-02, ul.Sarego 4, pok. nr 6 tel. 113 616 1940, Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej - WK-04, ul.Sarego 4, pok. nr 112 tel. 12 616 6084, Anna Mastalerz, Referat Inwentaryzacji WK-05, ul.Sarego 4, pok. nr 101 tel. 12 616 6030, Grażyna Nowak

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Zarządzenie Nr 51/2019Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału  Kontroli Wewnętrznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
1511
Nazwa
Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Skarg i Wniosków – WK-01, ul. Sarego 4 pok. nr 3, tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Zarządzenie Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa.

 

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera między innymi dane osobowe skarżących i wnioskodawców. Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) oraz ze względu na ochronę dóbr osobistych - art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
1510
Nazwa
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Skarg i Wniosków – WK-01, ul.Sarego 4, pok. nr 3 tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 51/2019Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera między innymi dane osobowe skarżących i wnioskodawców. Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) oraz ze względu na ochronę dóbr osobistych - art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
0640
Nazwa
Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Skarg i Wniosków  WK-01, ul.Sarego4, pok. nr 3 tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). Zarządzenie Nr 51/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału  Kontroli Wewnętrznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
1713
Nazwa
Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  WK-02, ul.Sarego 4, pok. nr 113 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). Zarządzenie Nr 51/2019Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 23 k.c. - ochrona dóbr osobistych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę