Wykaz rejestrów wydziału: SC

L.p.
1
Symbol rejestru
5351
Nazwa
Rejestracja stanu cywilnego
Sposób udostępniania

BIP MK - dane statystyczne, na wniosek.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny, Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Rejestracji Bieżącej, Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Transkrypcji Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego, Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Archiwum Usc dla Dzielnic od I do XIII, Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Usc dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2224 ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Uwagi
pokaż pokaż

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa publikowane są dane statystyczne. Inne informacje można uzyskać na wniosek. 

Dane są udostępniane w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018. poz. 2224 ze zm.). 

Ponadto ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian WYKAZU rejestrów:

2019-05-14 15:07:00
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2018-06-08 13:35:09
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2018-05-24 13:57:10
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2018-03-28 11:24:23
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2018-03-28 11:23:57
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2018-03-28 11:21:32
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2017-04-03 10:59:49
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2017-04-03 10:58:53
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2017-04-03 10:56:16
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2016-11-08 11:26:27
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2016-10-26 14:19:49
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2016-10-26 10:45:06
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2016-07-14 13:54:56
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2016-04-20 15:04:33
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2015-03-30 11:26:08
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2015-03-30 11:10:46
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2014-09-15 14:20:01
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2014-04-15 12:03:19
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2014-04-15 12:02:13
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2014-04-15 11:57:28
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:22:23
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:16:16
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:15:57
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:15:35
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:15:09
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:14:39
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:14:19
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:13:54
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:13:21
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:13:02
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:12:45
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:12:22
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:12:00
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:11:28
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-04-22 12:11:08
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2013-02-14 14:22:14
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-12-31 10:33:07
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:25:36
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:22:20
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:20:36
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:18:54
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:16:50
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:14:31
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:13:00
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:11:53
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:10:09
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:06:28
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:05:16
MARCIN ŻAK
 
Edycja
2012-11-12 14:02:11
MARCIN ŻAK
 
Edycja

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EDMUND OLCZAK - DYREKTOR - KIEROWNIK USC
Osoba publikująca:
MARCIN ŻAK
Data wytworzenia:
2009-06-23
Data publikacji:
2009-06-23
Data aktualizacji:
2019-05-14