Wykaz rejestrów wydziału: PT

L.p.
1
Symbol rejestru
7334
Nazwa
Ewidencja miejsc noclegowych - Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. USŁUG TURYSTYCZNYCH

BOŻENA ZAREMBA-MARCYCH
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój nr. 23
email: Bozena.Zaremba-Marcych@um.krakow.pl
telefon: 12 616 6063, 12 616 6070

fax: 12 616 6056

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 1553).  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późń. zm. 

 

Zarządzenie nr 524/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki.

Procedury
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę