Wykaz rejestrów wydziału: KZ

L.p.
1
Symbol rejestru
1633
Nazwa
Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Referat Ochrony Zabytków

tel. 12-616 6515

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Ustawa z 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym (t.j. Dz.U z 2018, poz. 217 ze zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
4125
Nazwa
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

 

Referat Ochrony Zabytków

tel. 12-616 6517

 

Referat Architektury i Archeologii

tel. 12-616 6509

 

Stanowisko ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej

tel. 12-616 6520

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

 

Porozumienie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
413
Nazwa
Społeczni opiekunowie zabytków
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Stanowisko ds. Organizacyjnych

tel. 12-616 6518

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
056
Nazwa
Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Referat Ochrony Zabytków

tel. 12-616 6517

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Zarządzenie nr 3585/2013 PMK z dnia 11.12.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
4123
Nazwa
Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i otrzymywanie informacji z rejestrów zabytków
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Referat Ochrony Zabytków

tel. 12-616 6517

  

Stanowisko ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej

tel. 12-616 6520

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

 

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
4120
Nazwa
Zabytki nieruchome
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Referat Ochrony Zabytków

tel. 12-616 6517

 

Referat Architektury i Archeologii

tel. 12-616 6509

 

Stanowisko ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej

tel. 12-616 6520

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

 

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
4121
Nazwa
Zabytki ruchome
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Referat Ochrony Zabytków

tel. 12 616 6514

 

Referat Architektury i Archeologii

te. 12 616 6509

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

 

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
6131
Nazwa
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Referat Architektury i Archeologii

tel. 12-616 6502

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

 

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
4122
Nazwa
Zgłaszanie o odkryciach lub ujawnieniach przedmiotów zabytkowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616-6500

 

Referat Architektury i Archeologii

tel. 12-616 6509

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

 

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Zarządzenie nr 3585/2013 PMK z dnia 11.12.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian WYKAZU rejestrów:

2019-05-13 10:07:55
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 12:15:18
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:39:41
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:38:57
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:38:30
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:38:03
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:37:35
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:37:03
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:36:34
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:35:43
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:33:32
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-05 11:32:29
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-06-01 14:54:31
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-25 13:54:27
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-25 13:54:07
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-25 12:44:14
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-25 12:43:15
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:30:43
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:30:10
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:29:38
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:28:50
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:28:12
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:27:32
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:26:59
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:26:14
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-05-24 13:25:15
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-27 14:28:00
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:57:18
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:56:48
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:56:12
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:55:31
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:54:46
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:53:54
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:53:14
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:51:53
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-03-06 13:50:41
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-16 11:45:51
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-16 11:41:53
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-16 11:38:29
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 11:04:41
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:36:33
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:35:19
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:29:36
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:22:05
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:16:21
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:14:30
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:10:26
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:09:32
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:07:58
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:05:10
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:04:34
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 10:00:06
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:59:04
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:58:43
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:58:21
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:57:55
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:57:20
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:55:36
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:47:16
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:45:49
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:37:45
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:28:03
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2018-02-14 09:19:08
ARTUR GAWROŃSKI
 
Edycja
2017-03-31 13:55:54
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-03-31 13:55:41
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-03-31 13:55:23
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-03-31 13:55:04
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-03-31 13:54:46
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-03-31 13:54:33
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-03-31 13:54:17
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-03-31 13:53:58
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-03-31 13:53:24
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:49:19
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:48:50
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:48:22
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:47:47
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:46:47
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:46:06
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:45:22
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:44:40
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:38:42
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:37:43
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:36:17
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:34:57
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:34:07
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:29:39
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:27:07
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2017-02-13 09:18:16
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 11:14:05
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 11:12:22
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 11:07:43
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 11:05:53
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 11:02:25
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 10:59:37
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 10:56:14
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 10:54:56
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 10:53:39
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 10:50:19
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-06-23 10:48:51
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-04-21 13:59:30
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-04-21 13:27:22
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-04-21 13:26:58
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2016-04-21 13:26:32
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:09:51
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:09:25
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:08:56
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:08:17
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:07:28
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:05:51
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:05:24
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:04:29
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:03:47
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:03:15
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 14:01:52
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 13:57:18
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2015-01-08 13:54:25
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-05-27 13:05:01
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:32:53
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:32:16
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:17:56
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:16:36
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:16:13
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:14:17
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:12:44
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:12:15
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 10:09:36
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:46:01
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:40:50
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:35:10
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:32:46
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:30:46
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:30:09
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:25:51
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:22:54
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:19:45
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 09:19:12
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 07:53:51
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 07:48:03
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 07:47:34
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 07:45:00
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2014-04-23 07:43:38
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-10-25 09:08:03
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-10-25 09:07:32
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-10-25 09:07:07
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-10-25 09:06:39
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-20 11:07:49
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-20 11:07:35
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-20 10:45:11
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-20 10:32:30
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-20 10:32:12
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-20 10:31:43
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-20 10:31:27
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-19 12:04:36
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-19 12:04:06
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-19 10:24:58
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-19 10:23:33
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-18 08:13:21
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-13 15:28:01
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-13 15:27:19
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 
Edycja
2013-06-04 14:38:45
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:36:33
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:34:21
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:32:28
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:28:31
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:25:39
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:19:38
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:15:19
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:12:11
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 14:09:11
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 13:58:20
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-04 13:53:39
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-03 14:48:43
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-03 14:39:31
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja
2013-06-03 14:39:30
KATARZYNA BIECUSZEK
 
Edycja

 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ARTUR GAWROŃSKI
Data wytworzenia:
2013-06-03
Data publikacji:
2013-06-04
Data aktualizacji:
2019-05-13