Wykaz rejestrów wydziału: KM

L.p.
1
Symbol rejestru
5410
Nazwa
Dokumentacja rejestracji pojazdów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców; Al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków 31-549:

- Referat Rejestracji Pojazdów I - stanowiska od 1 do 17; tel. 12-616-9109, fax 12-616-9178, Kierownik Referatu Andrzej Ślaski, tel. 12-616-9454,

- Referat Rejestracji Pojazdów II - stanowiska od 18 do 31, tel. 12-616-9109, fax 12-616-9178, Mariola Olszewska tel. 12-616-9460,

- Referat Rejestracji Pojazdów III (N. Huta), os. Zgody 2 Kraków 31-949, I p. pok. 102, 104, 106, 128-130, tel. 12-616-9109, fax 12-616-8746, Kierownik Referatu Maciej Nowak tel. 12-616-8999,

- Referat Rejestracji Pojazdów IV (Podgórze), Wielicka 28a, Kraków 30-552, II p. stanowiska od 1 do 18, pokój 210, 211, tel. 12-616-9109, fax 12-616-5743, Kierownik Referatu Paweł Hola tel. 12-616-5757.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane gromadzone dotyczące rejestracji pojazdów przekazywane są zgodnie z art. 80b ustawy Prawo o ruchu drogowym do centralnej ewidencji pojazdów. Dane te udostępnia się na podstawie art. 80c wymienionej wyżej ustawy uprawnionym do tego podmiotom (m.in. Policji, Sądom, Prokuraturze) lub osobom, których sprawa dotyczy. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
5430
Nazwa
Ewidencjonowanie kierowców
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne stanowiska od 32 - 34, tel. 12-616-9107 fax 12-616-9371. Zatrzymane prawa jazdy, VIII piętro pok. 810, tel. 12-616-9368, fax 12-616-9371. Kierownik Referatu Wojciech Florczyk, tel. 12-616-9450.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna
pokaż pokaż

art. 100a ustawy z dnia 20 czrerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane gromadzone dotyczące kierowców przekazywane są zgodnie z art. 100 b ustawy Prawo o ruchu drogowym do centralnej ewidencji kierowców. Dane te udostępnia się na podstawie art. 100c wymienionej wyżej ustawy uprawnionym do tego podmiotom (m.in. Policji, Sądom, Prokuraturze) lub osobom, których sprawa dotyczy. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnic dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes ( art. 100c ust.3).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
5431
Nazwa
Ewidencjonowanie osób bez uprawnień do kierowania pojazdami
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne stanowiska od 32 - 34, tel. 12-616-9107 fax 12-616-9371. Zatrzymane prawa jazdy, VIII piętro pok. 810, tel. 12-616-9368, fax 12-616-9371. Kierownik Referatu Wojciech Florczyk, tel. 12-616-9450.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna
pokaż pokaż

art. 100a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane gromadzone dotyczące kierowców przekazywane są zgodnie z art. 100 b ustawy Prawo o ruchu drogowym do centralnej ewidencji kierowców. Dane te udostępnia się na podstawie art. 100c wymienionej wyżej ustawy uprawnionym do tego podmiotom (m.in. Policji, Sądom, Prokuraturze) lub osobom, których sprawa dotyczy. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes (art. 100c ust.3).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
5440
Nazwa
Rejestrowanie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Sposób udostępniania

1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    - Wykaz ośrodków szkolenia kierowców - pkt. 3 

    - Wykaz ośrodków prowadzących warsztaty i kursy dla instruktorów – pkt 4.

2. Na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne I piętro , boksy 84 - 85, tel: 12-616-9113, 12-616-9385 fax: 12-616-9353, www.bip.krakow.pl . Kierownik Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 28 ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
5420
Nazwa
Rejestrowanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Sposób udostępniania

1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - Wykaz stacji kontroli pojazdów pkt. 2
2. Na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, CA boks 84, tel: 12-616-9355, fax: 12-616-9353. Kierownik Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 83 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
7344
Nazwa
Udzialanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 80, tel. 12-61-69160, 12-616-9065, fax: 12-616-9162, Kierownk Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 5c, 6, 7 i 8 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
7341
Nazwa
Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyne, boks 80, tel. 12-616-9159, 12-616-9160, fax: 12-616-9162. Kierownik Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51) oraz art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
5441
Nazwa
Wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów / wykładowców
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne I piętro, boksy 84 - 85, tel: 12-616-9113, 12-616-9385 fax:12-616-9353. Kierownik Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1, art 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
5422
Nazwa
Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 84, tel: 12-616-9355, fax: 12-616-9353.

Kierownik Referatu Konrad Kuźma tel. 12-616-9354.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
7343
Nazwa
Zgłoszenia przewozów drogowych na potrzeby własne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Transportu i Działalności Regulowanej, Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 80, tel. 12-616-9159, 12-616-9160, fax: 12-616-9162.

Kierownik Referatu Konrad Kuźma. 12-616-9354.

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22805

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 8 ust. 2 pkt 1-4, ust. 3 pkt 1-3, 7 i pkt 8 oraz art. 33 Ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian WYKAZU rejestrów:

2019-12-30 15:40:54
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:38:15
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:37:15
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:35:32
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:33:47
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:32:03
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:31:06
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:29:48
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:27:58
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:23:30
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-12-30 15:20:12
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2019-05-16 12:19:18
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:18:30
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:16:31
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:15:37
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:15:07
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:14:07
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:13:38
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:12:58
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:12:19
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:10:41
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:09:44
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:07:59
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 12:02:19
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 11:50:15
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2019-05-16 11:41:04
DAGMARA BĄK
 
Edycja
2018-05-25 09:39:23
DAGMARA CIEŚLA
 
Edycja
2018-05-25 09:38:43
DAGMARA CIEŚLA
 
Edycja
2018-05-25 09:37:54
DAGMARA CIEŚLA
 
Edycja
2018-05-25 09:36:58
DAGMARA CIEŚLA
 
Edycja
2018-05-25 09:35:01
DAGMARA CIEŚLA
 
Edycja
2018-05-25 09:33:23
DAGMARA CIEŚLA
 
Edycja
2018-03-28 15:30:02
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 15:26:57
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 15:25:13
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 15:23:54
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 15:21:51
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 15:18:29
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 15:14:08
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 15:10:22
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 15:08:56
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 13:20:34
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 13:18:07
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 12:56:20
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2018-03-28 11:34:32
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:58:33
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:57:31
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:56:23
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:55:16
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:51:37
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:50:11
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:46:53
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:42:36
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:41:27
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-11-03 11:40:02
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 13:08:59
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 13:07:55
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 13:04:16
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 13:02:30
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 13:01:06
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 12:50:56
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 12:48:10
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 12:39:40
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-31 12:35:23
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-10-10 10:57:45
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:54:06
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:53:13
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:51:48
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:50:54
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:47:39
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:46:24
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:44:20
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:42:43
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:39:48
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:36:43
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-06-17 15:31:09
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-04-05 14:28:04
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2016-04-05 14:27:14
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2016-04-05 14:24:49
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2016-04-05 10:43:59
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2016-04-05 10:43:04
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2016-04-05 10:40:35
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2016-04-05 10:39:41
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2016-04-05 10:38:31
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2016-02-17 13:27:27
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-02-17 13:25:27
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-02-17 13:21:29
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2016-02-17 13:15:38
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2015-08-05 13:02:30
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2015-05-27 09:41:37
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2015-05-07 10:49:24
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 10:47:58
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 09:15:47
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 09:13:28
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 08:56:47
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 08:53:39
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 08:49:34
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 08:46:49
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 08:35:54
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 08:34:59
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 08:20:41
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2015-05-07 08:05:07
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-06-02 13:36:30
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:34:44
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:34:11
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:33:26
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:32:45
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:32:05
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:31:29
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:30:50
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:30:01
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:28:25
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-06-02 13:27:28
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2014-04-14 12:43:57
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:43:24
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:42:59
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:42:19
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:41:21
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:40:43
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:40:13
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:39:06
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:38:42
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:38:15
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:33:32
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:32:44
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:32:14
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2014-04-14 12:30:24
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-11-26 15:41:23
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2013-11-26 15:38:25
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2013-11-26 15:36:16
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2013-11-26 14:50:45
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2013-11-26 14:29:49
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2013-11-26 14:25:53
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2013-11-20 15:41:32
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2013-04-23 11:16:01
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-23 11:05:57
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-23 10:52:13
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 15:29:00
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 15:26:59
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 15:25:17
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 15:21:02
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 15:06:34
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 14:19:01
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 14:15:12
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 13:49:20
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 13:36:45
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 13:34:28
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 13:33:48
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 13:24:56
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 13:18:50
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 12:34:45
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 12:29:07
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 12:27:53
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 12:14:39
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 12:11:53
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 12:05:29
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:50:00
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:48:25
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:47:15
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:42:26
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:35:42
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:27:22
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:25:32
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:18:34
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:16:59
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:10:35
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 11:02:11
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 10:43:01
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 10:12:39
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2013-04-22 09:58:22
MARIA ŻUREK
 
Edycja
2012-11-13 09:18:20
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-13 09:17:34
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-13 09:13:52
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-13 09:11:00
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-13 09:05:16
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-09 07:44:38
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-09 07:42:55
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-09 07:42:06
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-09 07:37:11
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-09 07:36:42
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-09 07:34:06
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-09 07:24:40
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-09 07:22:42
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-08 16:19:33
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-08 16:18:16
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-08 16:14:41
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-08 16:12:02
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-11-08 16:10:45
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:34:38
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:33:49
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:33:03
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:32:08
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:31:09
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:30:01
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:28:38
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:26:47
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:24:29
MARIAN WNĘK
 
Edycja
2012-10-30 08:20:48
MARIAN WNĘK
 
Edycja

 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIAN WNĘK
Data wytworzenia:
2008-02-28
Data publikacji:
2008-02-28
Data aktualizacji:
2019-12-30