Wykaz rejestrów wydziału: IT

L.p.
1
Symbol rejestru
2634
Nazwa
Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną
ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków
ŁUKASZ ŁAKOMSKI
pokój nr 327
telefon: 12 616 1245

 

Referat Wsparcia Użytkowników

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

BOGDAN KACZMAREK

pokój nr 319

telefon: 12 616 1765

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

2. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
1331
Nazwa
Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ŁUKASZ ŁAKOMSKI

pokój nr 327

telefon: 12 616 1245

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Przepisy o ochronie danych osobowych.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

3. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
132
Nazwa
Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Rozwoju Systemu Informatycznego GMK

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

MAŁGORZATA CHLEBDA

pokój nr 320

telefon: 12 616 1144

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

3.Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
2635
Nazwa
Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ŁUKASZ ŁAKOMSKI

pokój nr 327

telefon: 12 616 1245

 

Referat Wsparcia Użytkowników

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

BOGDAN KACZMAREK

pokój nr 319

telefon: 12 616 1765

 

Referat Planowania i Kontrolingu

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ANNA KATARZYŃSKA

pokój nr 327

telefon: 12 616 1780

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

2. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
1334
Nazwa
Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ŁUKASZ ŁAKOMSKI

pokój nr 327

telefon: 12 616 1245

 

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Przepisy o ochronie danych osobowych.

 

2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

3. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
1333
Nazwa
Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Aplikacjami

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

JAKUB ZNAMIROWSKI

pokój nr 317

telefon: 12 616 1223

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

3. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian WYKAZU rejestrów:

2019-05-31 15:29:51
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 15:28:21
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 15:27:38
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 15:26:58
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 15:26:15
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 15:21:04
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 14:55:52
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 14:53:29
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 14:52:43
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 14:51:54
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 14:13:38
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2019-05-31 14:11:58
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-06-01 13:31:55
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-06-01 13:29:58
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-06-01 13:28:13
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-06-01 13:14:55
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-06-01 13:13:31
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-06-01 13:11:47
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-06-01 13:10:08
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-06-01 13:05:38
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-05-21 09:24:11
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 21:11:55
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 21:11:11
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 21:10:00
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 21:08:27
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 21:05:28
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 21:03:47
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 21:03:25
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 21:01:41
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:59:10
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:53:53
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:52:06
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:42:23
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:40:41
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:29:50
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:24:57
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:21:57
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:18:14
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:17:12
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:13:17
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:10:24
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:10:00
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-22 20:06:45
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-08 18:42:06
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-08 18:40:37
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-08 18:36:54
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-08 18:34:58
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-08 18:32:28
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-08 18:27:35
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-08 18:24:00
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2018-04-08 18:23:11
MAŁGORZATA CHLEBDA
 
Edycja
2017-03-15 10:47:52
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:45:55
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:45:20
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:42:16
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:40:15
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:37:17
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:30:13
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:15:31
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:14:40
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:13:58
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-03-15 10:12:47
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2017-01-11 14:59:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 
Edycja
2017-01-11 14:53:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 
Edycja
2016-10-27 11:19:37
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 11:16:18
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 11:13:51
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 11:07:54
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 11:02:11
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 10:57:46
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 10:51:23
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 10:36:40
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 10:35:41
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-10-27 10:24:16
KATARZYNA MOŻEJKO
 
Edycja
2016-04-25 11:39:27
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:37:27
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:32:42
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:31:49
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:31:04
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:29:24
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:28:25
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:27:24
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:25:24
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:21:38
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-25 11:19:09
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2016-04-21 09:52:58
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2015-05-05 13:12:46
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2015-05-05 13:04:19
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2015-05-05 12:50:32
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2015-05-05 12:48:50
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2015-05-05 12:07:13
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2015-05-05 12:05:41
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2015-05-05 12:04:14
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2015-05-05 12:03:09
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2014-04-14 09:06:06
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2014-04-14 08:53:13
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2014-04-14 08:44:38
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2014-04-14 08:43:35
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2014-01-16 14:34:28
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-10-23 12:46:18
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 14:50:52
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 13:56:54
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 13:55:40
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 13:51:23
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 13:48:49
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 13:46:22
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 13:42:18
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 13:40:23
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 12:24:14
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 12:22:12
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 12:18:37
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 12:15:55
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 12:11:40
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 12:01:33
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 11:15:41
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 10:43:34
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-23 10:42:28
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-18 13:16:34
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-18 13:15:39
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-18 13:14:13
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-18 13:12:10
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2013-04-18 13:09:04
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 13:57:43
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 13:53:47
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 13:49:40
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 13:48:35
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 13:47:13
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:53:25
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:52:51
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:49:52
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:45:21
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:44:35
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:43:28
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:40:47
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:34:17
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:33:01
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-12-07 12:26:25
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-11-29 12:27:51
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-11-29 12:26:35
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-11-29 12:25:04
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-11-29 12:23:04
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja
2012-11-29 12:19:16
ANNA KATARZYŃSKA
 
Edycja

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
GRZEGORZ ŻYCH - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA CHLEBDA
Data wytworzenia:
2009-06-09
Data publikacji:
2009-06-09
Data aktualizacji:
2019-05-31