Wykaz rejestrów wydziału: IT

L.p.
1
Symbol rejestru
2634
Nazwa
Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną
ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków
ŁUKASZ ŁAKOMSKI
pokój nr 327
telefon: 12 616 1245

 

Referat Wsparcia Użytkowników

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

BOGDAN KACZMAREK

pokój nr 319

telefon: 12 616 1765

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

2. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
1331
Nazwa
Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ŁUKASZ ŁAKOMSKI

pokój nr 327

telefon: 12 616 1245

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Przepisy o ochronie danych osobowych.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

3. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
132
Nazwa
Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Rozwoju Systemu Informatycznego GMK

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

MAŁGORZATA CHLEBDA

pokój nr 320

telefon: 12 616 1144

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

3.Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
2635
Nazwa
Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ŁUKASZ ŁAKOMSKI

pokój nr 327

telefon: 12 616 1245

 

Referat Wsparcia Użytkowników

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

BOGDAN KACZMAREK

pokój nr 319

telefon: 12 616 1765

 

Referat Planowania i Kontrolingu

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ANNA KATARZYŃSKA

pokój nr 327

telefon: 12 616 1780

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

2. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
1334
Nazwa
Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

ŁUKASZ ŁAKOMSKI

pokój nr 327

telefon: 12 616 1245

 

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Przepisy o ochronie danych osobowych.

 

2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 

3. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
1333
Nazwa
Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Aplikacjami

ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

JAKUB ZNAMIROWSKI

pokój nr 317

telefon: 12 616 1223

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

3. Zarządzenie nr 1253/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę