Wykaz rejestrów wydziału: EK

L.p.
1
Symbol rejestru
4470
Nazwa
Awans zawodowy nauczycieli
Sposób udostępniania

na wniosek (pisemnie)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół Ogólnokształcących, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

IWONA ŻURKOWSKA pokój nr 605 B, telefon: 12 616 5189

 

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

MAGDALENA DUDEK pokój nr 608, telefon: 12 616 5249

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
4423
Nazwa
Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, pisemnie, e-mail, IDZ, osobiście)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 612, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
152
Nazwa
Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Orgaqnizacyjny, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA ul.Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
4430
Nazwa
Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, pisemnie, e-mail, IDZ, osobiście)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr. 612, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
1511
Nazwa
Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
1510
Nazwa
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
4422
Nazwa
Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, pisemnie, e-mail, IDZ, osobiście)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA, ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr. 612, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1625)

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian WYKAZU rejestrów:

2019-11-12 11:54:24
BEATA BATKO
 
Edycja
2019-05-20 11:31:40
BEATA BATKO
 
Edycja
2019-05-20 11:30:13
BEATA BATKO
 
Edycja
2019-05-20 11:28:47
BEATA BATKO
 
Edycja
2019-05-20 09:54:13
BEATA BATKO
 
Edycja
2019-05-20 09:51:28
BEATA BATKO
 
Edycja
2019-05-20 09:47:20
BEATA BATKO
 
Edycja
2019-05-20 09:43:07
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-12-12 14:41:57
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-12-12 14:36:08
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-12-12 14:34:26
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-06-07 10:00:35
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-05-25 09:03:54
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-05-25 09:02:47
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-05-25 09:02:04
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-05-25 09:00:55
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-05-25 08:58:18
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-05-25 08:56:25
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-05-25 08:55:29
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-03-29 09:04:55
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-03-29 09:00:55
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-03-29 08:56:09
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-03-28 14:32:53
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-03-28 14:32:07
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-03-28 11:31:52
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-03-28 11:24:00
BEATA BATKO
 
Edycja
2018-03-28 11:09:56
BEATA BATKO
 
Edycja
2017-09-06 13:01:33
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2017-09-06 12:58:31
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2017-03-27 09:44:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2017-03-23 12:32:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2017-03-22 09:01:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2017-03-22 08:59:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2017-03-22 08:57:44
KINGA HALUCH
 
Edycja
2017-02-24 09:48:31
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-07 12:46:40
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-07 09:03:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-07 09:02:31
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-07 09:00:47
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-07 08:58:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-07 08:56:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 13:37:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 13:35:43
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 13:34:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 13:33:59
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 13:32:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 13:06:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 13:05:51
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:29:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:29:08
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:24:51
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:22:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:19:19
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:18:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:17:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:16:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:13:50
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 12:12:05
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-04 11:58:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-03 09:39:10
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-03 09:25:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-03 09:14:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-03 09:10:52
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-03 09:08:31
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-03 08:58:51
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-03 08:42:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-03 08:29:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-02 13:26:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-02 13:26:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-02 13:25:40
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-02 13:25:14
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-11-02 13:24:33
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-10-26 15:07:44
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-10-21 11:02:14
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-08-01 12:21:12
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-08-01 12:19:09
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-07-12 14:35:18
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:30:36
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:28:57
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:28:32
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:27:05
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:25:49
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:24:49
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:24:16
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:23:00
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:22:07
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:21:16
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:20:48
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:19:02
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-12 14:17:45
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-01 10:27:12
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-01 10:26:16
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-01 10:25:13
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-07-01 10:21:30
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2016-06-15 15:18:04
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 15:15:43
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:48:35
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:47:10
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:45:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:43:32
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:41:40
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:40:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:37:24
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:35:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:32:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:31:10
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:30:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:30:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:28:19
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:26:10
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:24:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-15 12:22:37
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 08:05:47
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 08:04:23
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 08:03:09
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:59:47
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:50:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:49:52
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:48:23
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:46:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:44:07
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:43:54
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:43:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-14 07:42:49
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-09 07:44:52
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-06 13:28:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-06 13:27:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-06 13:26:28
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-06 13:16:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-06-06 13:15:44
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-05-17 08:34:12
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:20:52
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:20:18
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:19:18
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:18:24
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:17:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:17:12
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:16:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:11:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:10:36
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:08:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:07:54
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:06:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:05:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:04:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 14:03:27
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:59:04
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:58:04
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:56:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:55:10
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:54:21
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:52:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:50:44
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:49:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:47:39
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-04-18 13:43:24
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-02-08 08:20:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-18 14:04:49
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:45:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:44:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:43:52
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:43:07
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:42:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:41:41
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:40:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:40:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:39:36
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:39:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:37:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:36:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2016-01-11 10:34:34
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:43:12
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:41:15
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:37:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:36:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:35:34
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:34:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:32:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:32:15
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:31:05
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:29:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:28:35
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:27:23
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:25:57
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:24:44
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:23:10
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:22:21
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:20:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:19:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-30 10:18:28
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-07 11:30:50
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-12-07 11:28:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-11-17 12:35:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-11-17 12:35:04
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-11-17 12:34:18
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-11-17 12:33:52
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-11-17 12:33:11
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-29 11:48:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 14:01:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 14:00:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:56:51
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:55:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:54:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:52:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:51:35
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:47:37
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:45:19
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:43:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:40:49
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:38:21
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:37:08
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:36:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:34:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:34:32
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:33:34
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:31:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:30:11
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:28:01
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:25:07
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:22:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:21:18
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:20:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-10-06 13:19:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:59:44
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:58:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:57:57
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:57:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:56:39
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:55:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:55:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:54:33
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:54:00
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:53:27
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:52:57
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:52:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:51:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:51:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:50:08
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-20 13:47:35
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-15 07:34:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-15 07:33:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-13 12:14:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:31:15
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:30:33
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:29:36
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:28:24
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:26:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:25:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:23:50
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:23:05
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:21:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:20:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:17:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:15:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:14:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:12:43
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:11:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 13:09:33
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 08:40:01
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 08:37:16
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 08:37:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-12 08:18:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:15:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:13:43
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:08:52
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:07:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:05:43
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:04:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:03:04
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:01:35
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 09:00:09
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 08:58:24
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 08:56:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 08:53:28
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 08:52:09
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 08:50:39
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 08:48:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 08:46:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-05-11 08:44:21
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-01-14 11:04:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2015-01-14 11:00:12
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-05-28 09:39:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-05-16 11:10:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-15 14:47:57
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-15 13:43:06
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 17:01:07
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:58:24
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:50:34
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:44:35
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:34:40
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:28:48
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:21:12
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:14:20
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:11:29
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 16:02:29
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-10 15:55:59
KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
 
Edycja
2014-04-08 09:44:34
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:31:28
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:30:33
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:24:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:23:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:21:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:19:50
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:18:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:17:21
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:15:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:12:57
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-04-08 09:06:09
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-25 14:56:51
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-25 14:55:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-25 14:48:18
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-25 14:47:07
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-05 09:24:43
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:42:21
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:38:53
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:38:07
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:37:24
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:36:57
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:36:16
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:35:44
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:35:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:34:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:33:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:33:15
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:32:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:31:49
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:31:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:30:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:29:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:28:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:28:15
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:27:40
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:27:01
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:26:19
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:25:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:24:18
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:23:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:18:43
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:17:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:16:59
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:16:09
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:15:21
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:11:31
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:10:32
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:09:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:08:39
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:07:34
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:06:19
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:04:53
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:03:24
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:02:54
KINGA HALUCH
 
Edycja
2014-03-03 12:01:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:11:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:11:16
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:10:51
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:10:12
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:09:52
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:09:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:09:07
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:08:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:08:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:07:34
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:06:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:05:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:05:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:04:53
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:04:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:03:27
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:02:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:02:26
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:01:40
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:01:18
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 13:00:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:59:54
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:59:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:58:36
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:58:11
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:57:43
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:57:18
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:56:37
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:56:09
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:55:39
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:54:49
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:54:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:53:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:53:02
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:52:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:51:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:51:05
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:49:54
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:48:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-10-21 12:46:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-05-15 10:37:31
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-05-15 10:37:23
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-05-15 10:37:04
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-05-15 10:36:53
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-05-15 10:36:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-05-15 10:36:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-05-15 10:35:56
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-24 13:40:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-24 13:37:19
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 11:36:11
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 11:02:44
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:21:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:20:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:20:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:08:33
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:08:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:07:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:07:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:06:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 09:06:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-23 08:17:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-22 11:22:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-22 11:20:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-22 11:19:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-22 11:18:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-04-22 11:18:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:37:36
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:36:59
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:36:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:34:58
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:34:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:33:28
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:32:50
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:32:10
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:31:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:30:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:30:08
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:29:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:28:24
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:25:10
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:24:39
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:24:01
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:21:50
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-28 13:21:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-15 10:11:51
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-15 10:00:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-15 09:58:46
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-15 09:56:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-15 09:50:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-08 11:08:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-08 11:01:37
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-08 11:00:29
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:46:21
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:40:20
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:38:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:36:54
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:34:55
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:32:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:31:01
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:29:35
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:28:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:27:28
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:22:59
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:22:17
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:20:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:18:50
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:17:48
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:15:57
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:14:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:12:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:10:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:08:51
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 12:06:06
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:59:16
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:58:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:56:33
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:55:53
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:54:09
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:52:35
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:51:45
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:50:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:48:13
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:46:33
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:45:42
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:44:03
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:41:40
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:40:16
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:38:34
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:35:37
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:31:59
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:30:22
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:29:04
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:27:25
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:25:50
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:16:38
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:13:57
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:10:30
KINGA HALUCH
 
Edycja
2013-02-07 11:08:07
KINGA HALUCH
 
Edycja

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EWA CAŁUS - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA BATKO
Data wytworzenia:
2011-09-09
Data publikacji:
2011-09-09
Data aktualizacji:
2019-11-12