Wykaz rejestrów wydziału: BP

L.p.
1
Symbol rejestru
6722
Nazwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel: 12 616 8542
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury
 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6724
Nazwa
Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania

Na wniosek

 

lub 

 

BIP MK

Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel.: 12 616 8542;
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6721
Nazwa
Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rejestr sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel: 12 616 8542
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 10 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian WYKAZU rejestrów:

2020-07-03 08:21:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-07-01 13:15:23
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-06-15 09:43:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-06-15 09:42:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-06-01 12:59:55
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-05-25 09:08:57
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-05-25 09:07:59
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-05-05 12:58:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-04-02 12:31:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-04-02 11:41:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-03-13 10:10:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-03-13 10:09:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-02-24 11:49:09
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-02-13 11:43:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-02-13 11:42:29
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-01-30 12:37:42
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-01-30 12:36:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-01-30 12:35:29
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-01-09 15:16:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-01-08 14:51:34
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-01-08 14:49:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-01-08 14:49:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2020-01-08 14:48:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-12-16 09:44:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-12-10 13:36:57
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-12-10 13:35:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-11-29 08:48:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-11-29 08:48:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-11-29 08:46:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-11-04 08:47:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-10-28 13:31:27
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-10-28 13:29:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-10-01 09:00:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-10-01 08:56:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-10-01 08:54:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-08-01 10:53:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-07-11 11:15:29
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-07-02 13:10:04
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-06-25 13:58:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-06-03 13:04:49
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-05-23 13:08:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-05-23 13:07:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-05-20 11:36:25
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-05-20 11:35:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-05-20 11:34:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-05-09 12:19:01
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-04-30 09:55:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-04-26 08:44:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-04-23 11:38:38
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-04-12 11:16:38
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-04-05 11:38:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-03-29 10:14:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-03-29 10:13:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-03-13 09:17:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-03-05 08:38:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-03-05 08:37:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-02-20 09:17:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-02-20 09:16:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-02-01 13:44:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-02-01 13:43:43
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-01-18 14:10:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-01-18 14:10:16
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-01-18 14:07:20
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-01-03 08:31:37
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-01-03 08:30:59
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-01-02 07:59:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-01-02 07:59:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2019-01-02 07:58:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-11-22 09:11:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-11-13 07:51:25
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-10-26 10:09:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-10-26 10:08:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-10-16 13:51:01
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-10-11 15:12:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-10-11 15:10:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-10-09 10:52:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-10-01 08:16:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-10-01 08:16:15
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-09-24 14:02:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-09-13 14:34:57
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-09-13 14:34:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-08-30 11:58:07
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-08-30 11:57:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-08-08 08:44:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-07-05 12:26:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-07-05 12:26:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-06-21 08:47:21
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-06-13 09:13:25
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-06-08 12:09:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-06-08 12:04:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-06-08 12:03:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-05-24 09:30:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-05-24 09:30:11
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-05-18 14:50:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-05-11 08:03:20
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-05-09 14:07:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-05-07 11:48:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-05-07 11:47:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-03-22 13:01:43
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-03-22 12:58:55
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-03-22 12:58:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-03-16 14:33:37
TOMASZ GDULA
 
Edycja
2018-03-16 14:23:29
TOMASZ GDULA
 
Edycja
2018-03-16 14:18:57
TOMASZ GDULA
 
Edycja
2018-03-08 10:00:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-03-01 12:16:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-03-01 12:16:07
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-02-21 11:44:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-02-16 14:09:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-02-16 14:07:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-02-16 14:05:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-02-08 10:10:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-02-08 10:10:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-01-25 13:35:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-01-25 13:34:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-01-15 08:02:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-01-12 08:08:43
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2018-01-12 08:08:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-12-21 11:26:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-12-21 11:25:49
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-12-08 13:27:27
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-11-28 08:18:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-11-23 14:04:09
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-11-14 08:28:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-11-09 15:08:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-11-09 15:08:01
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-10-26 11:53:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-10-26 11:52:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-10-12 11:44:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-10-12 11:43:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-08-02 08:45:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-07-25 13:36:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-07-21 11:16:30
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-07-10 14:36:42
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-07-10 14:36:01
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-06-16 14:33:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-06-07 14:38:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-06-07 14:37:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-05-18 08:20:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-04-27 13:27:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-04-13 09:20:25
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-03-28 09:45:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-03-16 11:35:25
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-03-16 11:34:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-03-09 11:02:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-03-09 10:59:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-03-09 10:59:07
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-02-16 10:49:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-02-16 10:49:15
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-01-19 09:36:00
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-01-12 11:25:35
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2017-01-04 10:07:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-12-22 13:53:01
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-12-22 13:51:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-12-22 13:50:43
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-12-08 13:54:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-12-08 13:54:07
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-11-18 12:54:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-11-04 12:26:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-11-04 12:23:51
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-11-04 12:20:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-11-04 11:02:24
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-11-04 10:54:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-11-04 10:51:23
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-07-15 12:33:21
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-07-15 12:23:52
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-07-15 12:10:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-07-15 12:09:29
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-07-15 12:08:20
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-06-30 09:24:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-06-30 09:22:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-06-30 09:21:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-06-14 11:31:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-06-14 11:29:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-06-14 11:27:08
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-04-14 10:11:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-04-14 10:09:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2016-04-14 10:07:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2015-07-08 09:55:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2015-07-08 09:53:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2015-07-08 09:50:51
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2015-06-15 09:32:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2015-05-08 11:06:18
TOMASZ GDULA
 
Edycja
2015-03-04 14:47:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2015-03-04 14:44:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2015-03-04 14:39:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2014-11-24 11:17:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2014-05-06 11:08:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2014-05-06 11:05:22
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-02-08 13:00:19
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-02-08 12:55:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-01-24 13:03:57
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-01-24 13:03:20
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-01-24 13:00:51
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-01-24 12:52:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-01-24 12:47:26
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-01-24 12:23:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-01-24 11:08:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2013-01-15 11:20:03
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2012-11-22 08:57:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2012-10-26 13:46:55
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja
2012-10-26 13:43:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 
Edycja

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2008-02-26
Data publikacji:
2008-02-26
Data aktualizacji:
2020-07-03