Wykaz rejestrów wydziału: BK

L.p.
1
Symbol rejestru
1711
Nazwa
Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej - BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej - BK-04, ul.Bracka 10, pok. nr 8 tel. 12 616 6035, Magdalena Pabian

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
1712
Nazwa
Kontrole wewnętrzne w podmiocie
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940 Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej  BK-04, ul.Bracka 10, pok. nr 8 tel. 12 616 6035, Magdalena Pabian

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
1710
Nazwa
Kontrole zewnętrzne w podmiotach
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż


Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
0632
Nazwa
Planowanie w komórkach organizacyjnych
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej - BK-04, ul.Bracka 10, pok. nr 8 tel. 12 616 6035, Magdalena Pabian, Referat Inwentaryzacji BK-05, ul.Bracka 10, pok. nr 1 tel. 12 616 6030, Grażyna Nowak

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
1510
Nazwa
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
Sposób udostępniania

na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Skarg i Wniosków  BK-01, ul.Bracka 10, pok. nr 5 tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
3241
Nazwa
Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Inwentaryzacji  BK-05 - ul.Bracka 10, pok. nr 1 tel. 12 616 6030, Grażyna Nowak

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
0640
Nazwa
Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Skarg i Wniosków  BK-01, ul.Bracka 10, pok. nr 5 tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
1713
Nazwa
Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
Sposób udostępniania

na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 23 k.c. - ochrona dóbr osobistych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę