Wykaz rejestrów wydziału: BK

L.p.
1
Symbol rejestru
1711
Nazwa
Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
Sposób udostępniania

Udostępnianie: na wniosek, wystąpienia pokontrolne BIP http://bip.krakow.pl/?dok_id=456

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej - BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej - BK-04, ul.Bracka 10, pok. nr 8 tel. 12 616 6035, Magdalena Pabian

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera: protokoły kontroli, notatki służbowe, wystąpienia pokontrolne, Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
1712
Nazwa
Kontrole wewnętrzne w podmiocie
Sposób udostępniania

Udostępnianie: na wniosek, wystąpienia pokontrolne: BIP  http://bip.krakow.pl/?dok_id=456

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940 Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej  BK-04, ul.Bracka 10, pok. nr 8 tel. 12 616 6035, Magdalena Pabian

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera: protokoły kontroli, notatki służbowe, wystąpienia pokontrolne. Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
1710
Nazwa
Kontrole zewnętrzne w podmiotach
Sposób udostępniania

Udostępnianie: na wniosek, BIP: wystąpienia pokontrolne https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=75494

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera:
protokoły kontroli,
notatki służbowe,
wystąpienia pokontrolne,

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
0632
Nazwa
Planowanie w komórkach organizacyjnych
Sposób udostępniania

Udostępnianie: BIP Plany kontroli http://bip.krakow.pl/?dok_id=456; Plan Inwentaryzacji https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=25906

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska, Referat Kontroli Finansowej - BK-04, ul.Bracka 10, pok. nr 8 tel. 12 616 6035, Magdalena Pabian, Referat Inwentaryzacji BK-05, ul.Bracka 10, pok. nr 1 tel. 12 616 6030, Grażyna Nowak

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
1510
Nazwa
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
Sposób udostępniania

Udostępnianie: na wniosek

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Skarg i Wniosków  BK-01, ul.Bracka 10, pok. nr 5 tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż
  • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  • Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
3241
Nazwa
Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
Sposób udostępniania

Udostępnianie: na wniosek. Sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne BIP https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=25906

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Inwentaryzacji  BK-05 - ul.Bracka 10, pok. nr 1 tel. 12 616 6030, Grażyna Nowak

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
0640
Nazwa
Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Skarg i Wniosków  BK-01, ul.Bracka 10, pok. nr 5 tel. 12 616 1935, Marcin Mianowski

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
1713
Nazwa
Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
Sposób udostępniania

Udostępnianie: na wniosek.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  BK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.04.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 23 k.c. - ochrona dóbr osobistych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę