Rejestry i ewidencje Urzędu Miasta Krakowa

Wybierz wydział UMK lub wpisz słowo:


 
Nazwa wydziału Symbol wydziału Rejestry i ewidencje
Wydział Architektury i Urbanistyki AU wykaz
Biuro Kontroli Wewnętrznej BK wykaz
Wydział Budżetu Miasta BM wykaz
Biuro Planowania Przestrzennego BP wykaz
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa BR wykaz
Biuro Skarbnika BS wykaz
Biuro Ds. Ochrony Zdrowia BZ wykaz
Wydział Edukacji EK wykaz
Biuro Ds. Ewidencji Mienia EM wykaz
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji EW wykaz
Wydział Geodezji GD wykaz
Wydział Gospodarki Komunalnej GK wykaz
Wydział Skarbu Miasta GS wykaz
Wydział Informatyki IT wykaz
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego KD wykaz
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM wykaz
Kancelaria Prezydenta KP wykaz
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków KZ wykaz
Wydział Mieszkalnictwa ML wykaz
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MS wykaz
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OC wykaz
Biuro Ds. Osób Niepełnosprawnych ON wykaz
Wydział Organizacji i Nadzoru OR wykaz
Wydział Obsługi Urzędu OU wykaz
Wydział Podatków i Opłat PD wykaz
Wydział Promocji i Turystyki PT wykaz
Wydział Spraw Administracyjnych SA wykaz
Urząd Stanu Cywilnego SC wykaz
Wydział Sportu SP wykaz
Wydział Rozwoju Miasta WR wykaz
Wydział Kształtowania Środowiska WS wykaz
Zespół Audytu Wewnętrznego ZA wykaz

Dziennik zmian dokumentu:

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2018-11-22