WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-09-09 11:53:38

Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu - "Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego"

Rejestr w: BM - Wydział Budżetu Miasta

Symbol rejestru
3034
Nazwa
Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu - "Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego"
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Sprawozdawczości i Analiz Budżetu Miasta, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 209, tel. 12 616-1415, starszy inspektor Aneta Pawłowska-Szopa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pulicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ TYLEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROMUALDA KNAP
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-29
Data aktualizacji:
2020-07-09

Dziennik zmian rejestru:

2020-07-09 12:37:13
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2020-07-09 10:41:33
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2020-03-05 09:50:55
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-12-02 13:12:18
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-09-09 11:53:38
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-05-22 09:56:42
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-05-22 09:52:07
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-04-29 12:24:40
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-03-29 10:35:09
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-02-14 14:00:27
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-02-13 10:19:41
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-12-18 13:28:51
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-10-23 12:47:52
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-09-14 13:29:37
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-09-14 13:27:13
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-07-13 09:39:31
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-04-25 14:15:18
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-03-23 14:16:31
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-01-30 12:41:22
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-11-23 11:01:38
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-06-14 12:27:04
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-04-03 12:43:31
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-04-03 12:37:07
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-11-14 10:30:53
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-09-01 11:53:17
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-06-15 13:45:14
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-04-20 14:27:31
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-04-20 14:12:40
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-10-08 11:04:54
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-05-12 10:00:52
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2014-03-27 12:24:04
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2013-12-13 13:29:30
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2013-12-13 13:28:38
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2013-04-29 09:09:53
ROMUALDA KNAP
 Edycja