WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-09-09 11:39:53

Budżet gminy i jego zmiany - "Budżet Miasta Krakowa"

Rejestr w: BM - Wydział Budżetu Miasta

Symbol rejestru
3021
Nazwa
Budżet gminy i jego zmiany - "Budżet Miasta Krakowa"
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 i nr 27, poz. 140).


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ TYLEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROMUALDA KNAP
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-29
Data aktualizacji:
2019-12-02

Dziennik zmian rejestru:

2019-12-02 13:08:38
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-09-09 11:39:53
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-05-22 10:00:12
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-05-22 09:35:36
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-04-29 11:22:42
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-04-29 11:09:03
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-03-29 10:31:26
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-02-13 10:13:36
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-12-18 13:25:03
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-10-23 12:45:14
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-09-14 13:20:34
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-09-14 13:17:31
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-07-13 09:31:01
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-03-23 13:54:05
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-03-23 13:36:16
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-01-30 12:36:58
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-11-23 10:58:48
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-11-23 10:25:48
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-09-07 12:48:04
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-07-14 10:24:32
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-06-14 12:22:52
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-04-03 12:03:00
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-02-14 14:08:30
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-02-14 14:05:49
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-12-30 10:35:21
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-12-09 12:45:26
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-12-09 12:41:28
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-11-14 10:20:35
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-10-27 10:32:44
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-09-01 11:48:56
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-06-15 13:23:19
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-04-20 14:08:20
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-01-08 11:21:34
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-12-08 11:53:56
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-10-08 09:48:07
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-10-07 10:15:57
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-05-12 09:34:54
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2014-03-27 10:49:10
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2013-04-29 08:46:52
ROMUALDA KNAP
 Edycja