Organizacja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Rejestr w: OC - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol rejestru
5510
Nazwa
Organizacja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi

W BIP MK są publikowane:Sprawozdania roczne z działalności Komisji i harmonogramy pracy.

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-23
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian