Współdziałanie z organizacjami zajmujacymi sie niesieniem pomocy i ratunku - Rejestr ochotniczych straży pożarnych

Rejestr w: OC - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol rejestru
5522
Nazwa
Współdziałanie z organizacjami zajmujacymi sie niesieniem pomocy i ratunku - Rejestr ochotniczych straży pożarnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669, z 2019 r. poz. 730)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi

W BIP MK znajduje się wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2007-09-20
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian