WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-05-30 11:37:47

Projekty zmian organizacji ruchu drogowego

Rejestr w: IR - Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Symbol rejestru
7221
Nazwa
Projekty zmian organizacji ruchu drogowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków,

 

Referat Stałej Organizacji Ruchu, Kierownik Referatu ŁUKASZ WOJCIECHOWICZ, telefon: 12 616 5815

 

Referat Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń, Kierownik Referatu IZABELA DWORNIK, telefon: 12 616 5828

 

Referat Geometrii Dróg i Sterowania Ruchem, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Kierownik Referatu ALEKSANDRA KROGULEC, telefon: 12 616 7516

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm..

Procedury
Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.


Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
ŁUKASZ GRYGA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARTA PORCZ
Data wytworzenia:
2019-05-30
Data publikacji:
2019-05-30
Data aktualizacji:
2020-01-15

Dziennik zmian rejestru:

2020-01-15 12:52:00
MARTA PORCZ
 Edycja
2019-05-30 11:37:47
MARTA PORCZ
 Edycja