WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-05-14 11:21:17

Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne

Rejestr w: WK - Wydział Kontroli Wewnętrznej

Symbol rejestru
1713
Nazwa
Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
Referat/oddział

Referat Kontroli Organizacyjno - Prawnej  WK-02, ul.Bracka 10, pok. nr 6 tel. 12 616 1940, Wioletta Skalska

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). Zarządzenie Nr 51/2019Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.01.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

Uwagi

Ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 23 k.c. - ochrona dóbr osobistych.


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA AUGUSTYNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2019-05-09
Data publikacji:
2019-05-09
Data aktualizacji:
2019-11-22

Dziennik zmian rejestru:

2019-11-22 15:17:26
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-11-22 15:17:18
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-05-14 11:21:17
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-05-14 11:18:29
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-05-09 08:47:52
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-05-09 08:46:31
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja