WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-06-28 10:57:25

Przystępowanie do spółek i fundacji

Rejestr w: NW - Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Symbol rejestru
0231
Nazwa
Przystępowanie do spółek i fundacji
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

ARTUR POCIELEJ pok. 208, tel. 12 616-98-24, fax 12 616-58-89;

MARTA NOWAK-JANAWA pok. 209, tel. 12 616-98-29, fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK pok. 209, tel. 12 616-99-19, fax 12 616-58-89;

ADRIAN LENARD pok. 209, tel. 12 616-99-42, fax 12 616-58-89;

MAGDALENA MIANOWSKA pok. 210, tel. 12 616-98-28, fax 12 616-58-89; 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67)

Procedury
Uwagi

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIA SĘKOWSKA
Data wytworzenia:
2019-01-21
Data publikacji:
2019-01-21
Data aktualizacji:
2020-05-06

Dziennik zmian rejestru:

2020-05-06 13:35:07
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-06-28 10:57:25
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-05-20 12:18:08
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-01-21 12:43:13
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2019-01-21 11:59:58
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2019-01-21 11:50:50
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja