WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-02-20 08:50:52

Stan Prawny i Własnościowy ZOZ

Rejestr w: NW - Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Symbol rejestru
8020
Nazwa
Stan Prawny i Własnościowy ZOZ
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616 94 91, 12 616 94 94, 12 616 93 99, 12 616 91 14

Referat/oddział

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; ANETA GRUDNIK II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89, AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

 

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIA SĘKOWSKA
Data wytworzenia:
2019-01-21
Data publikacji:
2019-01-21
Data aktualizacji:
2020-05-06

Dziennik zmian rejestru:

2020-05-06 13:36:10
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-05-22 15:04:15
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-02-20 08:51:46
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-02-20 08:50:52
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-02-20 08:50:02
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-01-21 10:11:49
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2019-01-21 10:09:46
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja