WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-01-21 09:10:44

Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie Ochrony zdrowia

Rejestr w: NW - Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Symbol rejestru
8011
Nazwa
Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie Ochrony zdrowia
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616-94-94, 12 616-94-91

Referat/oddział

Referat ds. nadzoru nad SPZOZ Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków; GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91, fax 12 616-58-89 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIA SĘKOWSKA
Data wytworzenia:
2019-01-21
Data publikacji:
2019-01-21
Data aktualizacji:
2020-05-06

Dziennik zmian rejestru:

2020-05-06 13:36:27
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-05-22 15:05:07
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-02-20 08:54:54
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-02-20 08:54:08
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA
 Edycja
2019-01-21 09:10:44
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2019-01-21 09:03:58
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2019-01-21 09:00:33
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2019-01-21 08:57:40
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja