Zgromadzenia i imprezy masowe

Rejestr w: OC - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol rejestru
5310
Nazwa
Zgromadzenia i imprezy masowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Katarzyna Stelmachowska pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631.)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870, z 2019 r. poz. 125.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Procedury
Uwagi

W BIP MK są publikowane: aktualny wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych, decyzje o zakazie zgromadzenia

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2018-03-29
Data publikacji:
2018-03-29
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian rejestru:

2019-05-21 14:39:29
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2019-05-14 14:15:54
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2018-06-08 08:03:20
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2018-03-29 13:03:17
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja