Awans zawodowy nauczycieli

Rejestr w: EK - Wydział Edukacji

Symbol rejestru
4470
Nazwa
Awans zawodowy nauczycieli
Sposób udostępniania

na wniosek (pisemnie)

Referat/oddział

Referat Szkół Ogólnokształcących, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

IWONA ŻURKOWSKA pokój nr 605 B, telefon: 12 616 5189

 

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

MAGDALENA DUDEK pokój nr 608, telefon: 12 616 5249

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EWA CAŁUS - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA BATKO
Data wytworzenia:
2016-01-11
Data publikacji:
2016-01-11
Data aktualizacji:
2019-11-12

Dziennik zmian