WERSJA REJESTRU z dnia: 2018-05-23 08:34:43

Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne

Rejestr w: EW - Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Symbol rejestru
3161
Nazwa
Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
Sposób udostępniania

Na wniosek: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=procedura&proc=OR-02

Referat/oddział

Referat ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

Referat ds. Zbiegów Egzekucji, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

Podstawa prawna

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 850).

Rozporządzenie Minista Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1339).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 1483).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)

Uwagi

Ograniczenie dostępu: wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową – art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Do wglądu wyłącznie stronom postępowania oraz organom żądającym informacji o osobie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku w związku z toczącym się przed tym organem postępowaniem (Sąd, Prokuratura, Policja).

Dane statystyczne udostępniane na wniosek.


Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA RADZIKOWSKA
Data wytworzenia:
2015-05-11
Data publikacji:
2015-05-11
Data aktualizacji:
2020-08-25

Dziennik zmian rejestru:

2020-08-25 13:28:19
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2020-08-06 12:08:04
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2020-08-06 12:00:40
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2020-08-06 11:57:56
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2020-04-29 17:51:29
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-11-13 10:46:34
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-08-21 12:21:12
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-05-20 12:16:09
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-06-06 08:39:40
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-24 14:31:57
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-23 08:34:43
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-23 08:27:30
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-23 08:23:25
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-15 09:58:58
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-03-27 15:04:03
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-03-27 14:40:44
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2017-03-30 08:48:53
BOŻENA KOZŁOWSKA
 Edycja
2016-10-27 09:34:31
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 14:03:53
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 11:22:32
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-06-29 11:14:10
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-06-09 11:56:11
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-06-09 11:54:20
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-05-02 11:36:09
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2016-04-19 12:58:00
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2015-05-11 13:28:34
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja