WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-06-14 12:59:56

Programy pomocy publicznej przedsiębiorcom

Rejestr w: EW - Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Symbol rejestru
7350
Nazwa
Programy pomocy publicznej przedsiębiorcom
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Stanowiska ds. Pomocy Publicznej

Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 


Powrót

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA RADZIKOWSKA
Data wytworzenia:
2015-05-11
Data publikacji:
2015-05-11
Data aktualizacji:
2020-04-29

Dziennik zmian rejestru:

2020-04-29 17:54:13
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-06-14 12:59:56
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2019-05-20 12:18:39
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-06-06 08:44:39
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-24 14:33:45
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-05-15 09:58:09
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2018-03-27 14:49:16
MARZENA RADZIKOWSKA
 Edycja
2017-03-29 15:00:11
BOŻENA KOZŁOWSKA
 Edycja
2016-10-27 09:35:40
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 14:02:21
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2016-10-26 11:13:58
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2015-05-11 13:00:30
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2015-05-11 10:02:01
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja
2015-05-11 09:58:30
KATARZYNA CZERNECKA
 Edycja