Zgromadzenia Publiczne

Rejestr w: OC - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol rejestru
5310.1
Nazwa
Zgromadzenia Publiczne
Sposób udostępniania
Referat/oddział

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Procedury
Uwagi

W BIP MK są publikowane: aktualny wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych, decyzje o zakazie zgromadzenia.

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian rejestru:

2019-05-21 14:39:51
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2019-05-14 14:16:43
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2018-06-08 08:04:38
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2018-03-29 12:57:23
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2016-11-03 13:23:22
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2016-04-22 09:42:54
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2016-04-22 09:38:57
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2014-04-02 13:59:18
JACEK BODZIOCH
 Edycja
2013-10-30 10:40:11
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2013-04-23 11:02:43
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2013-04-23 10:43:05
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja