Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych

Rejestr w: EK - Wydział Edukacji

Symbol rejestru
4423
Nazwa
Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, pisemnie, e-mail, IDZ, osobiście)

Referat/oddział

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 612, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EWA CAŁUS - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA BATKO
Data wytworzenia:
2013-02-07
Data publikacji:
2013-02-07
Data aktualizacji:
2019-05-20

Dziennik zmian