PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I RZECZY RUCHOMYCH NA CELE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ WYKONANIE TYCH ŚWIADCZEŃ

Rejestr w: OC - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Symbol rejestru
5566
Nazwa
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I RZECZY RUCHOMYCH NA CELE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ WYKONANIE TYCH ŚWIADCZEŃ
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
MARIUSZ KACZMAREK
os. Zgody 2
31-949 Kraków
telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).
 

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2012-04-19
Data publikacji:
2013-04-23
Data aktualizacji:
2019-05-21

Dziennik zmian rejestru:

2019-05-21 14:37:37
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2019-05-14 10:35:29
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2018-03-29 12:43:07
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2017-12-29 12:48:57
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2016-11-03 12:30:28
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2013-04-23 10:36:43
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja