Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Rejestr w: SA - Wydział Spraw Administracyjnych

Symbol rejestru
6173
Nazwa
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Sposób udostępniania

Na wniosek (procedura OR-02).

Referat/oddział

Referat Handlu i Usług , al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, VIII piętro pok. 813 / tel. 12 616 92 52

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz., 2003)

 

 

Procedury

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
Data wytworzenia:
2011-02-03
Data publikacji:
2013-04-25
Data aktualizacji:
2019-05-27

Dziennik zmian