Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu - "Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa"

Rejestr w: BM - Wydział Budżetu Miasta

Symbol rejestru
3034
Nazwa
Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu - "Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa"
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Sprawozdawczości i Analiz  Budżetu Miasta, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 209, tel. 12 616-1415, starszy inspektor Aneta Pawłowska-Szopa.

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 139/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie sporządzania informacji z realizacji budżetu Miasta Krakowa. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 i nr 27, poz. 140).

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ TYLEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROMUALDA KNAP
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-29
Data aktualizacji:
2019-05-22

Dziennik zmian