WERSJA REJESTRU z dnia: 2019-09-09 12:39:10

Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za pierwsze półrocze oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa"

Rejestr w: BM - Wydział Budżetu Miasta

Symbol rejestru
3035
Nazwa
Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu - "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za pierwsze półrocze oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa"
Sposób udostępniania
Referat/oddział

Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, pokój 145, tel. 12 616-1841, 1345, starszy inspektor Zbigniew Żulik.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 i nr 27, poz. 140).


Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ TYLEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROMUALDA KNAP
Data wytworzenia:
2007-09-20
Data publikacji:
2013-04-29
Data aktualizacji:
2019-12-02

Dziennik zmian rejestru:

2019-12-02 13:15:13
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-09-09 12:39:10
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-09-09 12:01:06
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-05-22 10:09:24
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-04-29 14:25:20
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-03-29 10:36:35
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-03-05 12:20:56
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-02-13 10:22:12
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-12-18 13:30:41
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-10-23 12:49:03
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-09-14 15:10:31
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-09-14 13:31:44
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-07-13 09:40:59
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-03-27 10:00:32
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2018-01-30 12:43:25
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-11-23 11:03:34
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-11-23 10:51:46
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-11-23 10:29:47
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-09-07 12:52:40
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-07-14 10:28:19
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-06-14 12:29:18
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-02-14 14:14:24
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-12-30 10:39:32
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-12-09 12:49:28
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-11-14 10:35:49
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-10-27 12:42:12
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-10-27 12:31:54
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-10-27 11:55:38
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-10-27 10:47:30
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-09-01 11:56:12
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-06-15 13:58:58
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-04-20 14:14:56
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2016-01-08 11:26:42
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-12-08 12:09:17
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-10-08 10:56:21
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-10-07 10:26:21
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2015-05-12 10:05:06
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2014-03-27 12:34:42
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2013-04-29 09:14:04
ROMUALDA KNAP
 Edycja