Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XCIIIBogusław
Kośmider
Przyznawania abonamentów mieszkańca osobom nieposiadającym opodatkowanego dochodu2018-01-24 PDFPDF
XCIIIBogusław
Kośmider
Ewentualnej zmiany uchwały o strefie płatnego parkowania w zakresie dopuszczenia możliwości parkowania w strefie samochodów służbowych2018-01-24 PDFPDF
XCIIIBogusław
Kośmider
Ewentualnej zmiany uchwały o strefie płatnego parkowania w zakresie dopuszczenia do stosowania abonamentu dla mikroprzedsiębiorcy tylko dla osób płacących w Krakowie podatek2018-01-24 PDFPDF
XCIIIBogusław
Kośmider
Możliwości uzyskania dodatkowych środków na drogi miejskie2018-01-24 PDFPDF
XCIIIBogusław
Kośmider
Wyprowadzenia osób z obiektu mieszkalnego przy SP nr 1342018-01-24 PDFPDF
XCIIIBogusław
Kośmider
Działań zabezpieczających skrzyżowanie ul. Taklińskiego i ul. Dębskiego2018-01-24 PDFPDF
XCIIIBogusław
Kośmider
Nadbudowy ul. Spychalskiego2018-01-24 PDFPDF
XCIIBogusław
Kośmider
Parku Duchackiego2018-01-10 PDFPDF
XCBogusław
Kośmider
Liczby podatników w Krakowie2017-12-06 PDFPDF
XCBogusław
Kośmider
Budowy parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich2017-12-06 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
262728293031>>

Wyszukaj interpelacje