NIEOBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa - 1967

 
Ustalenia planu - Tekst planu (podzielony na części - skany):
Odnośnik do procedury BP-3 Wydawanie wypisów i wyrysów z planuProcedura BP-3 Wydawanie wypisów i wyrysów z planuPowrót do listy planów nieobowiązującychPowrót do listy planów nieobowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip