Lwów (Ukraina) - 724 713 mieszkańców


 


Miasta współpracują ze sobą od 1992 r., umowa o współpracy została podpisana 23 października 1995 r.

Obszary współpracy:
-kultura
-wspólpraca ze środowiskiem polonijnym
-opieka zdrowotna
-promocja
-współpraca gospodarcza
-wspólpraca samorządów

 
Adres Urzędu Miasta:
79 006 Lwów
Rynek 1
tel. +380 322 975 861
fax +380 322 975 720
e-mail: extrelat@city-lviv.adm.ua
www.city-adm.lviv.ua


Konsulat Generalny RP we Lwowie:
Konsulat zlokalizowany jest w dwóch miejscach:
ul. Iwana Franka 110, 79 011 Lwów (Karta Polaka i MRG)
tel. +380 322 957 988
fax +380 322 957 989
ul. Iwana Franka 108
tel. +380 322 957 990
fax +380 322 957 980
e-mail : lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.lwow.msz.gov.pl

 

Zobacz więcej w serwisie Kraków otwarty na świat  

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady