Dokument archiwalny
Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

uzytek 

Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”.

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”.

 

Konsultacje trwają od 9 do 23 października 2017 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r. na:

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl • numer faksu 12 616 8891 • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała (projekt) w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”;

Uzasadnienie;

Załącznik graficzny;

Formularz konsultacji.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-10-09
Data publikacji:
2017-10-09
Data aktualizacji:
2017-10-09